Weekly News

Han ser Stora möjligheter för svenskt trä

Dec 18, 2017 Få näringar är förmodligen mer förknippat med Sverige än träbranschen. I olika former och användningsområden har det under lång tid utgjort en viktig del av vår ekonomi. På Svenskt Trä vill man inte bara bibehålla detta utan även bidra till att svensk träindustri utvecklas ytterligare inom en rad områden.

Nyttan av ett hugget träd?

Dec 18, 2017 För en tid sedan fick jag en fråga från en anställd inom ett av våra stora skogsbolag. När övergår ett hugget träd från att vara positivt för mänskligheten till negativt? Detta är en berättigad och intressant fråga sett ur ett långt historiskt perspektiv och kräver sitt svar. Jag gav detta ett försök och mitt försök till svar följer nedan. När är det rätt att hugga ett träd och när är det fel? I vilken situation är nyttan av en avverkning större än att inte avverka? Detta är filosofiska spörsmål och jag har inte ”Svaret” med stort S. Det finns dock två utgångspunkter för mig.

Världsnyheter på Elmia Wood

May 12, 2017

Världens största skogsmässa och den största mässan i Sverige presenterar i år ett flertal världsnyheter. Dessutom slår man nytt rekord genom att utöka mässan med ytterligare tre nya temaområden.

Omtanke om kommande generationer en viktig grundpelare

May 12, 2017

Ulf Möller tillträdde nyligen rollen som Segmentsansvarig för Skog och Lantbruk hos Swedbank och sparbankerna. Han är utbildad lantmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och har tidigare arbetat för Lantmännen och Svenska Foder och därefter tillbringat fem år inom bankvärlden.

Kombimaskin underlättar för skogsägare

May 12, 2017

Usewood Log Master är en serie fordon för skogsvård. I år har maskinparken kompletterat sitt tidigare utbud med en kombimaskin. Jussi-Pekka Usenius, VD på Usewood, berättar om hur nytillskottet, underlättar för skogsägare:

Störst inom skogsmaskiner

May 11, 2017

Med över tio fabriker, 1 400 anställda och distributörer över hela världen är Tigercat en av världens allra största producenter av skogsmaskiner.

Flishuggaren ger mer miljövänlig trädfällning

May 11, 2017

– Arborister och trädfällare i England arbetar konsekvent med att flisa grenar och ris direkt på platsen där träden fälls. Arbetet blir mycket effektivare och spar tid och pengar, säger Danny Sinclair, som arbetade som arborist i England i tolv år innan han flyttade sin verksamhet till Sverige för omkring fyra år sedan.

Elmia Classics

May 11, 2017

Elmia Wood bjuder inte bara på ny teknik. På det virtuella museet Elmia Classics vurmar man för historiska skogsmaskiner från världens alla hörn. 

Svensk Torv

May 11, 2017

I Sverige läcker dikad torvmark mellan 15 och 24 ton koldioxid per år, mer än vad som släpps ut av trafiken, enligt en ny studie. Claes Rülcker, VD på Svensk Torv, tycker inte att detta fenomen fått tillräckligt med uppmärksamhet och att vissa lösningar som diskuteras är ohållbara.