Weekly News

Forskning på toppnivå stärker konkurrenskraft

Dec 18, 2017

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ungefär 600 miljoner kronor om året. Två helt olika projekt handlar om forskning kring cancer och cellulosabaserade energilagrings­system.


Chanser och risker inom Life Science 


Dec 18, 2017 Sverige har en stark position inom Life Science. Innovationskraften är stor och många projekt når hela vägen fram till färdig produkt. Sverige har en lång tradition av Life Science. Den sträcker sig, vilket man kanske inte skulle tro, så långt tillbaka som till 1700-talet.

Life Sicence forsatt starkt

Dec 18, 2017 Sverige har länge varit starkt inom Life Science och det finns egentligen inga tecken på att det ska avta. Anders Blanck ser tvärtom oanade möjligheter för hela sektorn att inte bara befästa den positionen utan även stärka den.

Det är möjligt att återta ledartröjan inom Life Science

Dec 18, 2017 ”Sverige är föregångslandet inom hälso- och sjukvård tack vare att kompetens omsätts i praktiken”. Så lyder ett stycke ur den Life Science-vision som antagits inom samarbetet ”Agenda för hälsa och välstånd”, där Sveriges läkarförbund och 32 andra svenska aktörer inom Life Science området deltar. Det handlar om att sätta fokus på förutsättningarna för framtidens forskning i hälso- och sjukvård.

AI kan revolutionera vården

Dec 18, 2017 Som läkare och forskare med ett gediget datateknikintresse är det inte så konstigt att Max Gordon fastnat för och specialiserat sig inom artificiell intelligens (AI) kopplat till vården i allmänhet och ortopedi mer specifikt.