Weekly News

150 år av lantbruksmaskiner

Apr 15, 2016 I maj år 1866 bildade Per-Olof Söderberg tillsammans med norrmannen Leonard Haak ett grossistföretag inom järn- och stålindustrin, som fick namnet Söderberg & Haak.

Svenskt kött har stor potential

Apr 15, 2016 Svensk djurhållning håller överlag hög klass, men frågan är hur denna skall kunna upprätthållas när den internationella konkurrensen ökar.