Weekly News

Ordning och reda med ny energi

May 15, 2017

I Docksta, ett samhälle mitt på den vackra Höga kusten, har det länge varit fokus på ordning och reda. Redan när SCIM Display AB (Scandinavian Injection Moulding) 1987 öppnade dörrarna, var tanken att hjälpa kunderna att få bättre ordning på sina verksamheter. Och så ska det förbli – de nya ägarna ser bara möjligheter med det väletablerade företaget – och nu ska nytt kunnande, kapital och entusiasm inte bara hålla det hela vid liv, utan också skapa tillväxt.

Oroande utsläppssiffror

May 8, 2017

Enligt Naturvårdsverket har utsläppen av växthusgaser ökat i vår svenska industri under 2016. Detta har resulterat i förseningar av regeringens långsiktiga klimatmål.

Spara pengar genom att byta till bioenergi

Nov 21, 2016

En betydande del av industrin använder fortfarande olja eller gas för uppvärmning och för industriella processer. Det är anmärkningsvärt inte minst med tanke på att koldioxidsubventionen för tillverkande företag kommer att försvinna mycket snart – redan 1 januari 2018.

”Stora pengar att spara i uppvärmningskostnader”

Oct 18, 2016 Värmepumpar är i dag en självklarhet i alla privata villor och hus. Moderna hus har en lösning med en frånluftspump eller bergvärmepump från början medan äldre hus har bytt ut olja eller direktverkande el mot någon form av värmepumpslösning.

Industrin kan halvera sin energianvändning till 2050

Jan 28, 2016 Sverige behöver långsiktiga spelregler för energiförsörjningen. Bortom 2040 är större delen av svensk kärnkraft avvecklad om inga nya aggregat byggs. Med mer oregelbunden elproduktion från vind och sol måste vi ha tillgång till reglerkraft och anpassa elnäten. Det finns också en stor potential i att energieffektivisera inom näringsliv, fastigheter och hushåll, men energieffektivisering innebär också oftast en ökad elanvändning.

Nya föreskrifter om social arbetsmiljö

Jan 28, 2016 I september förra året kom Arbetsmiljöverket nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den nya föreskriften förtydligar att dialog mellan chefer och anställda är viktig för att uppmärksamma risker som kränkande särbehandling.

Globaliseringen är i grunden positiv

Jan 28, 2016 Globaliseringen är i grunden bra för Sverige. Däremot kräver den anpassning, bättre utbildning och en bred skatteöverenskommelse som gynnar arbete och grön omställning. Det säger regeringens framtidsminister Kristina Persson.