Weekly News

Coop ska vara där kunden finns

Feb 2, 2018 Catrin Folkesson ansvarar för Coops näthandel och menar att framtidens E-handel handlar om att sätta kundens behov i centrum och att ge den bästa upplevelsen och servicen.

Spara pengar genom att byta till bioenergi

Oct 4, 2017

En betydande del av industrin använder fortfarande olja eller gas för uppvärmning och för industriella processer. Det är anmärkningsvärt inte minst med tanke på att koldioxidsubventionen för tillverkande företag kommer att försvinna mycket snart – redan 1 januari 2018. 

Bioplaster – ett slösande av miljön 


Sep 14, 2017 Plastpåsen har under en längre tid varit, och är fortfarande i skottgluggen som ett tydligt exempel på miljöslöseri, ett statement som i allra högsta grad kan ifrågasättas, men som ändå driver på utvecklingen. Kanske ska man bara ha papperspåsar, inte säkert att det är bättre för miljön, kanske ska man ha egna bomullsbärkassar som är lika osäkert. Kanske ska man inte ha några påsar alls, eller kanske ska de vara av bioplast, det vill säga material som kommer från förnyelsebara källor och som i vissa fall är komposterbara.

Innovation och entreprenörskap för det transportsmarta samhället

Sep 14, 2017

Utan transporter stannar Sverige. En väl fungerande transportnäring är en förutsättning för att vårt avlånga land ska fungera och för att vi ska ha en fungerande export och import av varor och tjänster. Från Ystad i söder till Kiruna i norr hanteras dagligen stora mängder gods på lastbilar, flyg, tåg och fartyg.

Storsatsning på infrastrukturen tar Sverige framåt

Sep 14, 2017 Trafikverkets nya infrastrukturplan ligger på bordet och kommer under hösten att anta sin slutliga form. Sveriges nytillträdde Infrastrukturminister, Tomas Eneroth, kommer att leda den största infrastruktursatsningen i Sveriges historia.

Vilka var det som byggde Sverige?

Sep 14, 2017 Hur och med hjälp av vem har Sveriges industrier växt fram? Frågan är svår att besvara och till viss det kontroversiell. Ida Dicksson är Industrihistoriker med specialintresse på svensk industri. 

Säg hej då till plast i kyldisken

Sep 13, 2017

Nästa år introducerar det finska förpackningsföretaget Jospak Oy ett helt nytt emballagesystem avsett för livsmedel. Systemet bygger på tråg av återanvänd kartong och kan dessutom göras helt lufttätt.