Weekly News

Spara pengar genom att byta till bioenergi

Oct 4, 2017

En betydande del av industrin använder fortfarande olja eller gas för uppvärmning och för industriella processer. Det är anmärkningsvärt inte minst med tanke på att koldioxidsubventionen för tillverkande företag kommer att försvinna mycket snart – redan 1 januari 2018. 

Bioplaster – ett slösande av miljön 


Sep 14, 2017 Plastpåsen har under en längre tid varit, och är fortfarande i skottgluggen som ett tydligt exempel på miljöslöseri, ett statement som i allra högsta grad kan ifrågasättas, men som ändå driver på utvecklingen. Kanske ska man bara ha papperspåsar, inte säkert att det är bättre för miljön, kanske ska man ha egna bomullsbärkassar som är lika osäkert. Kanske ska man inte ha några påsar alls, eller kanske ska de vara av bioplast, det vill säga material som kommer från förnyelsebara källor och som i vissa fall är komposterbara.

Innovation och entreprenörskap för det transportsmarta samhället

Sep 14, 2017

Utan transporter stannar Sverige. En väl fungerande transportnäring är en förutsättning för att vårt avlånga land ska fungera och för att vi ska ha en fungerande export och import av varor och tjänster. Från Ystad i söder till Kiruna i norr hanteras dagligen stora mängder gods på lastbilar, flyg, tåg och fartyg.

Storsatsning på infrastrukturen tar Sverige framåt

Sep 14, 2017 Trafikverkets nya infrastrukturplan ligger på bordet och kommer under hösten att anta sin slutliga form. Sveriges nytillträdde Infrastrukturminister, Tomas Eneroth, kommer att leda den största infrastruktursatsningen i Sveriges historia.

Vilka var det som byggde Sverige?

Sep 14, 2017 Hur och med hjälp av vem har Sveriges industrier växt fram? Frågan är svår att besvara och till viss det kontroversiell. Ida Dicksson är Industrihistoriker med specialintresse på svensk industri. 

Säg hej då till plast i kyldisken

Sep 13, 2017

Nästa år introducerar det finska förpackningsföretaget Jospak Oy ett helt nytt emballagesystem avsett för livsmedel. Systemet bygger på tråg av återanvänd kartong och kan dessutom göras helt lufttätt.

Ordning och reda med ny energi

May 15, 2017

I Docksta, ett samhälle mitt på den vackra Höga kusten, har det länge varit fokus på ordning och reda. Redan när SCIM Display AB (Scandinavian Injection Moulding) 1987 öppnade dörrarna, var tanken att hjälpa kunderna att få bättre ordning på sina verksamheter. Och så ska det förbli – de nya ägarna ser bara möjligheter med det väletablerade företaget – och nu ska nytt kunnande, kapital och entusiasm inte bara hålla det hela vid liv, utan också skapa tillväxt.

Oroande utsläppssiffror

May 8, 2017

Enligt Naturvårdsverket har utsläppen av växthusgaser ökat i vår svenska industri under 2016. Detta har resulterat i förseningar av regeringens långsiktiga klimatmål.