Weekly News

Fortsatt succé för ÅF Konsults Ladies’ month

Sep 1, 2016

Ingenjörs- och konsultföretaget ÅF Konsult har en egen Ladies’ month. Den innebär att de under en månad bara skriver anställningsavtal med kvinnor. Ledningen fattade beslutet att minst en tredjedel av företagets anställda ska vara kvinnor även på ledningsnivå. Målet är satt till 2020.

Stora möjligheter med IoT

Oct 9, 2015 Internet of Things innebär stora möjligheter både för företag och privatpersoner. Och de kanske mest spännande tillämpningarna finns inom sjukvård.

Högre lönsamhet med träffsäker rekrytering

Oct 9, 2015 Rätt person på rätt plats skapar lönsamhet och effektivitet, medan motsatsen kan få negativa konsekvenser för såväl organisation som individ. Hucama utbildar företag i evidensbaserade verktyg för rekrytering och utveckling.

Idélandet Sverige – för fler innovationer

Oct 8, 2015 Under de två närmaste åren kommer en grupp från Sveriges Ingenjörer åka runt i landet och inspirera till idéer som kan lösa olika samhällsutmaningar. Projektet är en följd av ett uttalat behov att hitta nya vägar för potentiella innovationer att tas till vara.