Weekly News

Industrial Internet of Things (IIoT) skapar konkurrensfördelar i industriell produktion

Mar 15, 2017

Processindustrin har länge jobbat mot ökad kostnadspress och konkurrens från framförallt lågkostnadsländer. Industri 4.0 är framtaget som ett svar på detta där digitaliseringen är grundbulten, men det räcker inte utan man behöver även se över alla sina interna processer och arbetssätt.
– Många tillverkare väntar på att den nya tekniken skall finnas tillgänglig, men enligt Peter Lagerlöf, VD på Emerson Automation Solutions Sverige, är detta ingen revolution utan en evolution. Redan i dag finns tekniken och lösningarna.


Mässfavoriter

Mar 14, 2017 Vi har valt ut de 14 mest intressanta nyheterna inom automation, process, underhållsteknik och Empack respektive Logistics & Distribution. Det är detta ni inte får missa på mässorna i år.

Automationslösningar för formsprutning

Mar 14, 2017

På K 2016 I Düsselforf, världens ledande handelsmässa för plast- och gummi-industrin, visade Stäubli/Colly visa sina automationslösningar för formsprutning som öppnar nya dimensioner vad gäller produktivitet, processäkerhet och flexibilitet.