Weekly News

Virtual Reality effektiviserar industrin

VR har gått från att vara ett begrepp enbart för datorspelsfantaster till att bli en värdefull teknik för en mängd olika branscher. Industriföretag arbetar nu för att se om lönsamheten kan öka samtidigt som medarbetare kan få utveckling.

"Under 2017 tror jag att vi kommer få se en enorm utveckling på området."

– I nuläget är jag med i forskningsprojektet INCODE där vi genomför olika studier med fokus på utbildning och kostnadseffektiviseringar inom industrin. Hos Gyproc fick vi i uppdrag att modellera en 3D-kopia av en verklig pappersmaskin i deras fabrik, med syftet att informera och utbilda de anställda om maskinen i VR, säger Petter Wannerberg, VR-utvecklare på SICS i Västerås.

Andra exempel är Västeråsföretaget By Brick som bland annat har utbildat förare för hjullastare via en simulator. Knappar, reglage och annat fungerar precis som i verkligheten och allt visualiseras framför ögonen på föraren via särskilda VR-glasögon. Tillsammans med autentiska ljudeffekter fick förarna uppleva känslan av att köra en riktig hjullastare, utan kostnaden och risken som det vanligtvis medför att göra det i verkligheten.

I dag finns det en mängd företag runt om i världen som använder VR för att utbilda medarbetare, förbättra arbetsprocesser och marknadsföra sig. Sverige är ett av de länder där forskning och utveckling sker i samklang med näringslivet tack vare organisationer som SICS, Automation Region och Expectrum. Här drivs VR-projekt med etablerade storföretag i regionen, för att bland annat inspirera unga till olika yrkesområden inom industrin.

– Under 2017 tror jag att vi kommer få se en enorm utveckling på området. I dag får man välja mellan en förenklad VR-teknik, som går att använda med en smartphone eller en dyrare sort som kopplas till dator. Det är bara en tidsfråga innan den vanliga konsumenten kommer att få tillgång till VR i den form som den är tänkt, maffig och till en rimlig penning.

VR-tekniken har potential att göra företag mer lönsamma och samtidigt skapa ett mervärde hos de anställda. Det går exempelvis att bygga in quiz-baserade applikationer och spel för att göra utbildningar interaktiva, spännande och roliga. Vid mässor kan företag använda VR-simulatorer för demonstration, vilket är en smidig, intressant och kostnadseffektiv metod att visa upp sina produkter på.

– Vad gäller framtiden finns det inga begränsningar för var och hur man skulle kunna applicera VR. Egentligen handlar det bara om att våga ta klivet in i denna värld och avsätta kapital, tid och personal. Jag tror att det kommer finnas enorma vinster att hämta med detta steg, oavsett bransch eller ändamål.

– En kittlande tanke är hur skolan skulle kunna använda sig av tekniken, tänk er exempelvis en historielektion där du förflyttas till en specifik plats och tidpunkt exakt återskapad i 3D. Om man visuellt får uppleva det man ska lära sig blir det både roligare och lättare att också bevara kunskapen, avslutar Petter.

Fakta

FAKTA
Google Cardboard är ett exempel på enkla VR-glasögon som man fäster på sin smartphone. Genom appar laddade med filmklipp och bilder går det att få en försmak av vad Virtual Reality är.


Dela artikeln

Journalist

Andreas Ellhar

Fler artiklar