Weekly News

Uppkopplade fordon är logistikens framtid

Ett uppkopplat fordon är som en gigantisk smartphone. Med hjälp av ett mobilnät kan en hel transportkedja ha ständig kontakt med fordonet och dess funktioner.

Det är en revolutionerande teknik som är under utveckling och som kommer att betyda mycket för att effektivisera logistiken för våra företag och vårt samhälle. Dessutom bidrar tekniken till bättre hållbarhet, det vill säga mindre koldioxidutsläpp.

Ett fordon som är uppkopplat via mobilnätet gör det möjligt för transportören, köparen av transporten och speditören att ha direktkontakt med ett fordon. Med hjälp av uppkopplingen kan all relevant information fås för att göra planeringen av ett transportuppdrag effektivt. Man är hela tiden uppkopplad till föraren, fordonets datorer till ett GPS-system som gör ständigt visar fordonets position.
– Det är en revolutionerande teknik som är under utveckling och som kommer att betyda mycket för att effektivisera logistiken för våra företag och vårt samhälle. Dessutom bidrar tekniken till bättre hållbarhet, det vill säga mindre koldioxidutsläpp. Nu finns tekniken för att kunna planera och organisera logistiken mycket effektivare än vad som var möjligt för bara några år sedan, säger Leif Östling, tidigare VD för lastbils-och busstillverkaren Scania.

Scania har i dagsläget 250 000 uppkopplade fordon i alla delar av världen och de ökar i snabb takt. Användarna av fordonen har upptäckt vilka fördelar som tekniken ger för deras dagliga arbete med transporter och logistik.
– I dag arbetar mobilnäten med 4G-tekniken som ger en överföringshastighet på 40 till 50 megabit. De informationsmängder som i dag kan överföras är avsevärt mycket större än vad som var möjligt för tio år sedan. Runt 2020 börjar nästa generations mobilnät att introduceras – 5G-tekniken. Den kommer ha en överföringshastighet på uppemot en gigabit. Då kan ännu mer data föras över och fordonen kommer att vara ännu tajtare uppkopplade. Det betyder att instrumentet för ännu mer avancerad systemutveckling finns på plats och kraften i uppkopplingen bara ökar.

LÄS MER: Rymdteknik är i dag mycket mer än att skicka upp människor i rymden och forska om universum.

5G kommer också att göra utvecklingen av e-handel ännu mer avancerad, där e-handeln kommer att ta över mycket av det jobb som den traditionella handeln gör i dag, menar Leif Östling.
– Det kommer också att ställa krav på nya koncept för småskalig logistik till distribution av varor till hushåll. Vi går från storskalig distribution till småskalig och den traditionella ”interface”-handeln kommer att tillhöra historien.

Även utrustning för materialhantering i lager är under stark utveckling. Lagertruckar är i dag uppkopplade och alltmer förarlösa. De är som en typ av logistikrobotar, menar Leif Östling.
– En betydande del av den personal som finns i stora distributionslager kommer att vara utan jobb inom de närmaste fem till tio åren. Truckarna är uppkopplade till små positionssatelliter i ett logistikcentrum. Man vet exakt var de befinner sig och kan skicka ut plockorder på de adresser i lagret som trucken skall besöka.

I anslutningen till detta tror Leif Östling att ännu fler miljövänliga framdrivningsmetoder för fordon kommer att utvecklas. Gas och förnybara bränslen är två av dem.
– Men det händer också mycket inom batteritekniken. Litiumjonbatterier utvecklas snabbt, men bränsleceller som använder vätgas är på gång just nu. Vi har en spännande utveckling om hörnet.

Inom industrin har det utvecklats ett flödestänk inom produktion av varor, ett så kallat Lean concept. Det har också lett till en mer avancerad intern logistik inom industriföretagens väggar. Det har varit en pågående process i många år, menar Leif Östling.
– För till exempel Scania har en åtstramning av alla flöden betytt att energiförbrukningen sedan mitten av 70-talet har gått från 50 megawattimmar till tio megawattimmar per bil. Alla intressenter i hela logistikkedjan är numer uppkopplade digitalt.

Med hjälp av den digitala uppkopplingen kan man jobba betydligt mer effektivt i logistikkedjor, menar Leif Östling.
– Det gör att energiförbrukningen för varje levererad enhet till kund sjunker och därmed också koldioxidutsläppen. Det kommer hända ännu mer under nästa tioårs period.

Det är viktigt för logistikbranschen med en väl fungerande kompetensutveckling. Logistik är inget annat än systemtänkande för informationsflöden i en digital presentation, säger Leif Östling.
– Vi är duktiga i Sverige internationellt sett och ligger verkligen i framkant. Utbildningssystemet har hittills lyckats ta fram bra utbildningar för de människor som branschen behöver. Kompetensutvecklingen behöver alltid göras bättre med den snabba utvecklingen av nya digitala tekniker. Det gäller för oss i Sverige att hänga med. Tekniken och dess möjligheter fortskrider hela tiden och med tekniken kan vi fortsätta att utveckla allt effektivare logistik i vårt samhälle. 

Fakta

Med hjälp av uppkopplade fordon kan du som förare ha direkt kontakt med din transportör. Kommunikationen sker digitalt och via mobilnätet. Det går bland annat att få fram värden på var fordonet befinner sig, bränslemängd och hastighet. Tekniken ses som framtiden för logistikbranschen.

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Söderlund

Fler artiklar