Weekly News

Under förra årets dagar av Embedded Conference kom det besökare från 25 länder. AUTOMATION

Tre mässor med inriktning mot tillverkande industri

Mässor är ett effektivt sätt att presentera nya produkter och knyta affärskontakter. Här presenterar vi tre olika industrimässor med helt olika inriktning.

”Vi hjälper företag att bygga upp affärsrelationer på såväl kort som lång sikt.”

Scanautomatic och Processteknik som i år går av stapeln 4–6 oktober i Göteborg presenteras av arrangörena som Nordens största mötesplats för framtidens automation och processteknik. Mötesplatsen samlar 300 utställare, 600 produktkategorier och 60 seminariespår. Utöver detta arrangeras en konferens, Automation Summit, där den industriella digitaliseringen är ett självklart fokus.

Besökarna erbjuds ett stort antal kostnadsfria seminarier på mässgolvet där molntjänster, additiv tillverkning, ”Industriell digitalisering”, ”Människa robot i samverkan”, it-risker med automatiserade produktionssystem samt virtual reality och affärsnytta med augumented reality bara är några i mängden.

Bland talarna under de tre dagarna märks bland annat Leif Östling, ordförande i Svensk Näringsliv, Volkswagens koncernledning samt VD för Scania 1994-2012 samt Mikael Ahlström, VD för Hyper Island/Britny.

Utöver detta kommer projektet Möjligheternas Värld visas upp på mässan. Det är en mötesplats mellan näringsliv och skola för att visa tekniska lösningar i ett sammanhang.

I år visas ”Bilfabriken 4.0” upp, en fungerande smart fabrik som byggts upp där begrepp som till exempel Internet of Things, augumented reality och big data konkretiseras i upplevelsebara workshops.

EURO EXPO arrangerar regionala IndustriMässor i Sverige och Norge och har sedan starten i Sverige 1997 enbart fokuserat på industri- och tillverkningssektorn. Tanken är att låta företagen ställa ut och exponera produkter och tjänster i en miljö som är skräddarsydd för kundbearbetning.

– Vi hjälper företag att bygga upp affärsrelationer på såväl kort som lång sikt. För att åstadkomma detta bygger vi regionala IndustriMässor nära den tillverkande industrin. Besökaren behöver bara sätta av ett par timmar för att besöka potentiella och även befintliga leverantörer medan utställarna möter flertalet beslutsfattare från regionens industrier, förklarar Mimi Bodin, Marknadschef på EURO EXPO.

Grundtanken med de mässor EURO EXPO arrangerar är att underlätta säljprocessen för företag och även underlätta för deras kunder att träffa sina leverantörer.

– Jag brukar beskriva det som ett omvänt säljmöte. Våra kunder, leverantörerna, åker ut till sina kunders region och ges möjligheten att träffa 300–600 beslutsfattare på två dagar och besökaren behöver bara sätta av ett par timmar för att besöka sina leverantörer och potentiella leverantörer.

EURO EXPO fokuserar på rätt och kvalitativa besökare, menar hon.

– Inför varje mässa arbetar vi med en personlig inbjudan till regionens produktions-, drifts-, underhålls-, el-, konstruktions- och inköpsansvariga samt skyddsombud på regionens tillverkande företag.

Något annat som är unikt för de mässor som EURO EXPO arrangerar är att mässorna byggs upp som ett labyrintsystem, alla besökare möter alla utställare.

– Montrarna är nyckelfärdiga. Det enda utställarna i princip behöver ha med sig är rollups, broschyrer eller lättare säljmaterial. Stora multinationella företag står sida vid sida med lokala fåmansföretag och båda har samma förutsättningar. Här är det personliga mötet på den regionala marknaden som betyder allt.

Under 2016 arrangera EURO EXPO IndustriMässor totalt 17 mässor varav sex i Norge. Mässor under hösten är Sundsvall 19–20 oktober, Kiruna 9–10 november, Fredrikstad 23–24 november och Örebro 30–1 november/december. Under 2017 kommer mässorna arrangeras på 15 olika orter.

Embedded Conference Scandinavia, ECS, har hållits varje år sedan 2006. Embryot till dagens konferens arrangerades först i anslutning till Tekniska Mässan för tio år sedan, men står nu sedan många år på egna ben. Platsen är Kista, Sveriges motsvarighet till Silicon Valley när det kommer till kompentens inom telekom, elektronik och embedded systems.

– Valet av plats är naturlig med tanke på de företag och den kunskap som finns samlad här inom dessa områden, säger Maria Månsson, ordförande i branschorganisationen Svensk Elektronik tillika innovationsdirektör på Prevas.

Hon menar att konferensen är tydligt nischad, men komplett inom sitt område.

– Konferensen speglar hela bredden inom embedded systems. Konferensen har tre fokusområden, vilka är hårdvara, mjukvara samt applikationer mot M2M och IoT.

Utvecklingen går snabbt inom alla tre områdena, vilket även avspeglas i konferensen.

– Särskilt M2M och IoT har formligen exploderat på några få år. Allt fler saker blir nätverkade och uppkopplade och utvecklingstakten ökar hela tiden.

Svenska företag är erkänt duktiga inom alla nämnda områden där Ericsson, IAR Systems och ABB bara är tre exempel.

– Överhuvudtaget är svenska företag mycket skickliga i ett internationellt perspektiv på inbyggda system. I år är till exempel Thomas Lagerberg forskningschef inom automation på ABB samt Christina Forsberg, teknisk specialist inom säkerhetskritiska system på SAAB två av talarna tillsammans med meriterade utländska talare.

Konferensen som i år går av stapeln 22–23 november är mycket internationell till sin prägel. Föredragshållare och utställande företag till mässdelen kommer från hela världen och representerar både stora och små framgångsrika företag inom området. Kvalitén på konferensen blir därefter.

– Förra året hade vi besökare från drygt 25 länder, säger hon.

Konferensen har bredd, men även ett tydligt djup.

– Här blandas seminarier för den som önskar få en ökad förståelse för bredden och affärsmöjligheterna inom inbyggda system, med seminarier som verkligen går på djupet i tekniken.

Fakta

Fakta:

Scanautomatic och Processteknik, Euro Expo och Embedded Conference är tre mässor riktade mot tillverkande industri, men med olika inriktning, syfte och skala. Den förstnämnda är en ”traditionell” storskalig mässa medan ECS är starkt nischad mot inbyggda system och Euro Expo har ett starkt regionalt fokus.

Dela artikeln

Journalist

Anders Edström Frejman

Fler artiklar