Weekly News

Annika Falkengren GRUVINDUSTRI

Traineejobb leder ofta ända till toppen

Vägen till ett toppjobb inom det svenska näringslivet börjar ofta som trainee. Men räkna med att konkurrensen är stenhård när företagen letar efter nya påläggskalvar.

"Tanken är att de som deltar i traineeprogrammen så småningom ska ta över olika nyckelpositioner i verksamheten."

Många av topparna inom det svenska näringslivet har startat sina karriärer som trainees. Några exempel är Carl-Henric Svanberg, styrelseordförande i brittiska BP, SEB-bankens koncernchef Annika Falkengren och Leif Östling, under många år VD för Scania.

– Tanken är att de som deltar i traineeprogrammen så småningom ska ta över olika nyckelpositioner i verksamheten, och traineeprogrammen är därför ofta en direkt inkörsport till de verkliga toppjobben i ett företag, säger Maja Löfgren som är projektledare på Traineeguiden.

Traineeguiden är den ledande mötesplatsen för företag som söker trainees och studenter som siktar på att göra chefskarriär på ett eller annat sätt.

– Ett traineeprogram brukar vara mellan ett och tre år långt, och innehålla en blandning av teori och praktik. Det är inte heller ovanligt att det ingår en tids utlandstjänstgöring, särskilt om det rör sig om större internationellt företag, fortsätter Maja Löfgren.

– Syftet med traineejobben är naturligtvis att man ska få en inblick i företagets hela verksamhet, men också att så många som möjligt i företagets ledning ska få lära känna sina kommande medarbetare. Vad man får göra som trainee varierar naturligtvis från företag till företag, men genomgående är att det handlar om kvalificerade uppdrag som genomgående ställer höga krav på kunskap och kompetens

– Traditionellt har traineeprogrammen vänt sig till civilekonomer och civilingenjörer, men vi ser nu att en breddning är på väg. Det finns traineeprogram även för systemvetare, personalvetare och sjuksköterskor, bara för att nämna några yrkeskategorier.

Konkurrensen om traineejobben är tuff. På varje tjänst kan det finnas upp till tusen sökande, så gallringen är hård.

– Men den som känner att det här är rätt ska givetvis söka, bara man är medveten om vilka förutsättningarna är, understryker Maja Löfgren. På Traineeguiden har vi kontakt med många av Sveriges största bolag, men även med mindre och medelstora företag.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar