Weekly News

The Golden Logger och Guldyxan

På Elmia Wood kommer det i år, liksom tidigare år att utdelas två prestigefyllda priser: The Golden Logger och Guldyxan. En inspiratör och en miljöinnovatör står på tur i årets prisutdelning.

"Vinnare blir en person som bidragit till att skogsbränsle ersätter fossil energi."

The Golden Logger 2017 som arrangeras av Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, tillsammans med Elmia, kommer att ges till en entreprenör som är en positiv förebild och inspiratör i skogsbranschen. Stor vikt läggs vid ledarskap, maskinstrategier, kundnöjdhet, attraktivitet som arbetsgivare och förmågan att leda utvecklingsarbete. Både servicenivå och förmågan att driva ett lönsamt företag ligger till grund för juryns beslut.

Förra gången utmärkelsen delades ut, 2015, vann Olle Olsson med företaget Röjdåfors Skogs AB i värmländska Torsby. I en tuff bransch med hård prispress har bolaget med ett 30-tal anställda och drygt 20 maskiner redovisat vinst de tio senaste åren.  

Vinnaren i årets The Golden Logger presenteras på Elmia Wood 2017, då också priset delas ut. Prisutdelningen kommer att ske under mässan, på torsdagen, i Event Tent. Förutom den prestigefyllda utmärkelsen är priset en resa till en skogsmässa någonstans i världen. 

En annan prestigefylld utmärkelse är Guldyxan, som har delats ut av Land Skogsbruk, LRF Skogsägarna och Elmia sedan 1995. Priset går till skogsägare eller andra praktiskt verksamma inom skogsbruket som på något sätt gjort viktiga insatser för näringen. I år kommer temat att ligga i linje med temat för Internationella skogsdagen den 21 mars och vinnare blir en person som bidragit till att skogsbränsle ersätter fossil energi. Personen ska vara antingen skogsägare eller praktiskt verksam i skogsbruket och bidra till att tillvarata mer energi från skogen och på så sätt minska koldioxidutsläppen. Det kan handla om att spara energi genom nya sätt att bruka skogsmarken för att öka bränsleproduktionen, eller innovativa sätt att skörda eller samla in avverkningsrester samt på olika sätt förädla eller omvandla energin för en effektivare användning, exempelvis genom att effektivt utnyttja spillprodukter. Det går fortfarande att nominera kandidater till Guldyxan och utmärkelsen delas i likhet med The Golden Logger ut på Elmia Wood i Event Tent.
Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar