Weekly News

Svenskt kött har stor potential

Svensk djurhållning håller överlag hög klass, men frågan är hur denna skall kunna upprätthållas när den internationella konkurrensen ökar.

"Vi ser framför allt ett ökat intresse för svenskt kött där konsumenter i allt större utsträckning letar efter och väljer svenskt kött"

Runt 20 000 eller en knapp tredjedel av de svenska jordbruksföretagen arbetar i dag med någon form av djurhållning.

– Sverige utmärker sig på flera sätt när det gäller djurhållning jämfört med andra länder. I Sverige har vi runt 1 000 grisbönder som föder upp 2,6 miljoner grisar per år. Detta kan jämföras med till exempel Danmark som har 3 000 bönder, men som tillsammans föder upp 30 miljoner grisar, vilket förstås får konsekvenser för hela sättet att producera. Dessutom har vi ju också EU:s lägsta användning av antibiotika per kilo producerad produkt, säger Helena Jonsson, ordförande för LRF.

Trots en stark lagstiftning är det dock inte i första hand denna som garanterar djurens välmående utan svenska bönders kunskap, förståelse och vilja för vad djur behöver.

– Friska djur producerar alltid bättre än djur som inte mår bra, så det finns en ren företagsekonomisk vinst i att sköta sina djur på ett bra sätt, vilket också är viktigt för att man som producent ska kunna tycka att man har ett roligt jobb och även kunna rekrytera personal, berättar Helena Jonsson.

Även om vi i Sverige har en relativt stor inhemsk produktion så importerar vi en stor del av det kött vi konsumerar. För nötkött ligger siffran på runt 50 procent och för griskött runt 40 procent. De här siffrorna skulle kunna minska eftersom det finns utrymme för en större svensk produktion av olika typer av animaliska produkter.

– Det finns en stor potential att öka den svenska produktionen. Vi borde producera mer, framför allt eftersom vår produktion är betydligt mer klimatsmart än andra länders, säger Helena Jonsson.

En ökad medvetenhet hos allmänheten har också ställt krav på en bättre djurhållning, vilket är något av en utmaning för svenska producenter, berättar Helena Jonsson.

– De krav som vi måste leva upp till finns ju i den svenska lagstiftningen på ett sätt som inte finns i andra länder, vilket ofta innebär ojuste konkurrens. Ska man klara av att hålla en produktion med en bra djurhållning och samtidigt få betalt för de mervärden som konsumenterna vill ha då är det viktigt med en tydlig ursprungsmärkning så att man vet var den produkt man köper kommer ifrån. Samtidigt är det också viktigt att man som konsument vet vad skillnaden är och då behövs så klart information och marknadsföring.

Från branschens håll är man väldigt positiv till den ökade medvetenheten hos konsumenterna och det ökade intresset för svenskproducerade varor.

– Vi ser framför allt ett ökat intresse för svenskt kött där konsumenter i allt större utsträckning letar efter och väljer svenskt kött. Även butikerna har tagit en tydlig ställning då dessa både marknadsför och prissätter svenskt kött på ett annat sätt, vilket är oerhört positivt för oss eftersom det ökar lönsamheten hos svenska producenter.

För att öka intresset ytterligare för svenska produkter har LRF tillsammans med livsmedelsindustrierna och Svensk Dagligvaruhandel introducerat en svensk märkning, vilken inte bara kommer att gälla kött utan även andra produkter som producerats i Sverige.

– Vi tror att den här märkningen kommer att göra det lättare för konsumenterna att välja svenskt, avslutar Helena Jonsson.

Fakta

Fakta

• I Sverige finns 337 000 mjölkkor och 2,6 miljoner grisar.

• Svenska animalieprodukter har i genomsnitt ca 40 % lägre påverkan på klimatet än andra länders.

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Sjögren

Fler artiklar