Weekly News

Storsatsning på infrastrukturen tar Sverige framåt

Trafikverkets nya infrastrukturplan ligger på bordet och kommer under hösten att anta sin slutliga form. Sveriges nytillträdde Infrastrukturminister, Tomas Eneroth, kommer att leda den största infrastruktursatsningen i Sveriges historia.

Jag kommer från en bakgrund inom industriutveckling, nyindustrialisering, har varit engagerad i IF Metall, samt jobbat med nuvarande stadsministern med att ta fram program för infrastruktur.

Tomas Eneroth tillträdde i juli posten som Infrastrukturminister. Själv beskriver sig Tomas som en smålänning med industribakgrund, tidigare verksam inom fordonsindustrin. Han har suttit i Riksdagen de senaste 23 åren:
– Jag kommer från en bakgrund inom industriutveckling, nyindustrialisering, har varit engagerad i IF Metall, samt jobbat med nuvarande stadsministern med att ta fram program för infrastruktur. Jag kommer från Kosta i Småland och har skogen i blodet. Där jag kommer ifrån är det tydligt hur viktigt det finmaskiga vägnätet för transport är. Sverige är ett litet, exportberoende land, som är beroende av vägar ut ur landet. Malmbanan har till exempel haft enorm betydelse för landet och skogsnäring, gruvnäring, industrisidan, samt besöksnäring är alla avhängiga av bra kommunikationer. Vi måste driva infrastruktursatsningar som håller ihop hela landet.

Trafikverket har på Regeringens uppdrag tagit fram ett förslag till ny infrastrukturplan som levererades i slutet av augusti. Budgeten för infrastruktursatsningarna i förslaget är 622,5 miljarder för de kommande elva åren – 100 miljarder mer än förra gången. Planen kommer att gå på remiss och Infrastrukturminister Tomas Eneroth reser sedan runt i landet för att diskutera planens innehåll med såväl näringsliv som politiker och industri. Våren 2018 fattar Regeringen beslut om planen, som ska ligga till grund för infrastrukturinvesteringar under kommande år.
– Planen omfattar såväl järnväg som vägar och sjöfart. Järnvägsbudgeten kommer att öka med nästan 50 procent. Sverige lider av många års underinvesteringar i järnvägsnätet. Trots att de allra flesta aktörerna själva vill ställa om till att flytta gods till järnväg så klarar anläggningen i dagsläget inte det önskemålet på grund av brister i underhåll och teknik. Vi ser stora effektiviseringsmöjligheter och miljövinster i att satsa på järnvägen. Planen omfattar även BK4, en satsning på förstärkning av vägar och broar för att klara av den ökade påfrestning som den nya lagen som gett tillträde åt 74-tonslastbilar gett upphov till.

LÄS MER: Att implementera robotar i våra kommuner och landsting har med andra ord potential att leda till en mycket bättre samhällsservice.

Det kanske mest nydanande och positiva med innehållet i planen är att den för första gången kopplar ihop infrastruktur med bostadsbyggande. Tomas menar att detta blir ett tydligt beting för aktörerna i dessa branscher:
– Som exempel kan nämnas att fyrspåret till Uppsala beräknas skapa behov för 50 000 nya bostäder. Det betyder sysselsättning och stark tillväxt! Vi måste samordna våra insatser mellan näringsliv och politik för att få med alla delar. Jag vill att aktörerna förbinder sig framåt, det här är inte något som går att ändra vart fjärde år, det krävs engagemang och kontinuitet. I och med att vi nu kopplar byggsektorn till infrastrukturplanen involveras fler aktörer och tillsammans ska vi ska bygga städer och bostadsområden. Många regioner jobbar redan såhär, vilket är positivt, vi ser ett stort intresse och alla vill vara med och bidra.

Även digitaliseringen av logistiksektorn har stort fokus just nu. Sverige ligger i framkant med spännande initiativ som självkörande fordon och e-vägar som ökar säkerhet och effektivitet. Tomas menar att det är en konkurrensfördel att vi legat i framkant med miljölagstiftningen och ser att omställningen mot det fossilfria samhället kan innebära stora konkurrensfördelar för svensk industri.
– Det finns fantastiska möjligheter att visa omvärlden att vi i Sverige, med vår höga teknikkompetens och starka miljöengagemang, kan vara ett fullskaleexempel på detta. Vi vill att Sverige ska vara den permanenta världsutställningen för smarta transportlösningar och modern logistik. 

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar