Weekly News

Standarder inom automation skapar arbeten

Användningen av automation kommer att accelerera och bli tillgängligt för allt fler, menar Steven Pflantz, president för ISA.

Drömmen om att ersätta mänskligt arbete med automatisering har funnits sedan tidernas begynnelse. Automatisering gör det möjligt för människor att specialisera sig och uppfinna. När vi gör det växer levnadsstandarden och ekonomierna.

International Society of Automation, ISA, är en ideell förening för ingenjörer, tekniker och ledning som arbetar med industriell automation.
– Vi har cirka 40 000 medlemmar och 400 000 kunder runt om i världen. Vi skapar standardbaserade grundläggande tekniska resurser som driver både individuella karriärer framåt och det övergripande breda yrkesområdet automation, säger ISAs president Steven Pflantz.
– Eftersom organisationer likt ISA, med sina medlemmar, ligger i den tekniska frontlinjen när det kommer till standardisering så har våra företag i branschen enklare och snabbare kunnat utveckla ny teknik. Vi kan leverera teknik i större skala och till lägre kostnad – även i utvecklingsländer – på grund av det värde som finns i standardiseringen.

ISA är ackrediterat av American National Standards Institute (ANSI) för att utveckla standarder enligt öppna regler för deltagande. Det säkerställer en balans mellan alla deltagares intressen inkluderande användare, leverantörer, systemintegratörer, tillsynsmyndigheter och andra.
– De flesta ISA-standarder publiceras som amerikanska nationella standarder. Via ANSI blir de till internationella standarder genom IEC.

Vilka utmaningar ser du inom standardisering av automation?
– Utvecklingskostnaderna är höga, särskilt för ISA-standarder, eftersom de är konsensusbaserade och är beroende av användarnas och leverantörernas öppna och fria deltagande.

LÄS MER: Det är en tydlig trend att tillverkande företag efterfrågar en helt ny typ av bland annat industriarbetare, det kan handla om operatörer eller montörer.

Standarderna är mycket komplexa och tar tid att utveckla. Utbildning av användare och leverantörer samt möjligheterna till deltagande kräver både ekonomiska och personella resurser.
– Inom ISA är vi övertygade om att öppna och konsensusbaserade standarder är rätt väg att gå. Små användares behov är lika viktiga som önskemål från stora företag med ekonomiska muskler.

Han är också angelägen att döda myten om att automation skulle stjäla jobb.
– Drömmen om att ersätta mänskligt arbete med automatisering har funnits sedan tidernas begynnelse. Automatisering gör det möjligt för människor att specialisera sig och uppfinna. När vi gör det växer levnadsstandarden och ekonomierna.

Arbetstillfällena har inte blivit färre – bara annorlunda. Och de behövs andra färdigheter än igår. Dagens jobb kräver mer specialiserade förmågor, vilket gör dem mer värdefulla för arbetsgivaren och driver lönenivåerna för dessa jobb. Det förbättrar levnadsstandarden för miljontals runt om i världen.
– Robotar för allmänt ändamål blir billiga och tekniken blir mer tillförlitlig. De är inte lika smarta eller snabba som människor, men de kan lätt göra enklare uppgifter och till en bråkdel av priset av mänskligt arbete. Eftersom tekniken blir bättre, billigare och snabbare, kommer människor att behöva anpassa sina färdigheter igen för att förbli konkurrenskraftiga.

Det finns mängder av områden som antingen är omöjliga eller i varje fall inte till en låg kostnad kan automatiseras. Till exempel domstolsväsende, innovation, mångfacetterat beslutsfattande med mera.
– Även om det är möjligt att med automatisering ersätta mänskligt arbete i en specifik process, i en anläggning eller till och med en hel industri i vissa fall, så innebär inte att det är sant för hela ekonomin.

Jobben som ”försvinner” som en direkt följd av automatisering ger tillväxt i andra nya industrier.
– Så har det pågått i hundratals år. Studier visar att för varje heltidsanställd inom tillverkningssektorn skapas mellan tre till åtta arbetstillfällen inom tjänstesektorerna. Det finns en hävstångseffekt för industrijobb som har en positiv inverkan på ekonomin överlag.

Dagens uppfinningar kommer att skapa morgondagens efterfrågan. Efterfrågan kommer att stimulera nya företag och nya industrier att möta de behov som uppstår. Parallellt gynnas exiterande branscher som exempelvis tjänstesektorn, turism, hotell, restaurang och mycket mer.

Var kommer industrin att vara om fem när det kommer till automatisering?
– Det finns många trender. Till exempel kommer Internet of Things att sänka kostnaderna för automatisering. Detta kommer så småningom leda till ökad produktion och lägre priser på produkter.

Han tror också att uppbyggnaden av system för automaton – dess systemarkitektur – kommer att förenklas. Från dagens systemmodeller med fem lager till ett mer strömlinjeformat 2- eller 3-lagersystem. Det ökar prestandan och minskar de mjukvarumässiga underhållskostnaderna.
– Smarta sensorer med inbäddad intelligens kommer att finnas överallt och vi kommer att se ökande mängder kontextuell data. Vi kommer att se allt fler billiga och lätta så kallade kollaborativa robotar som är designade för att på ett lättillgängligt sätt arbeta tillsammans med människor. 

Fakta

ISAs huvudområden är utveckling av standarder, certifierings- och utbildningsprogram inom automation samt att publicera böcker och tidskrifter. Man anordnar konferenser, utställningar och tillhandahåller ett individuellt medlemskap för personal som arbetar professionellt inom området automation.

Dela artikeln

Journalist

Anders Edström Frejman

Fler artiklar