Weekly News

Thomas Andersson, produktspecialist Siemens Annons

Siemens: Den digitala fabriken är framtiden

En digitalisering av processindustrin kommer att leda till stora besparingar. Men det behöver inte ske med buller och bång från den ena dagen till den andra.

Man behöver inte ta sig an digitaliseringen som ett jättelikt projekt som ska genomföras från en dag till en annan.

Tidsbesparingar på upp till 30 procent och sänkta kostnader med en femtedel. Det är några resultat som väntar många av de processindustrier som arbetar på att fullt ut bli digitaliserade med hjälp av Siemens Digital Enterprise-teknologi.

– Teknologin bygger på att man skapar en digital kopia – eller om man vill, en tvilling – av fabriken, förklarar Thomas Andersson som är COMOS-specialist på Siemens.

– The Digital Enterprise handlar om, att man under tiden som man konstruerar den fysiska fabriken, skapar en komplett digital kopia av anläggningen – en så kallad Digital Twin. En central roll i detta sammanhang spelar COMOS från Siemens, en plattform för teknik- och datamanagement som gör det möjligt för alla teknikområden att ha tillgång till samma grunddata, och där planeringen av de olika faserna sker parallellt och på så sätt säkrar snabbare ”time-to-market” och en effektiv drift.

Det betyder också att den virtuella fabriken redan är tillgänglig via 3D viewer COMOS Walkinside parallellt med att den fysiska fabriken är under uppförande.

– Genom att använda den digitala tvillingen i 3D i kombination med data och dokument i COMOS, kan nyckelpersoner till exempel tränas i olika tänkbara scenarier. Men systemet kan också visualisera status för tester, behörighet och inköp. 

– Samtidigt kan COMOS Walkinside användas till att visualisera och lokalisera data. Om man till exempel klickar på en pump, kan användaren se olika diagram, få underhållsinstruktioner och annan relevant information.

Tvillingen är alltid uppdaterad

För att säkra en effektiv produktion, arbetar alla komponenter tillsammans med processkontrollsystemet PCS 7 från Siemens, säger Jens Norling Mathiassen som är produktspecialist PCS 7 och Simit.

– Om exempelvis en pump har nått en kritisk punkt i förhållande till dess prestanda, skickas ett larm till processkontrollsystemet PCS 7. Operatören skickar då en begäran till serviceteamet, som genast blir synligt i COMOS MRO, som är underhållsmodulen i COMOS. 

– Genom att använda COMOS Walkinside kan serviceteamet enkelt hitta rätt pump och via en läsplatta har teknikerna tillgång till all nödvändig data i COMOS. Det betyder också att teknikerna via denna kan skicka alla modifieringar direkt tillbaka till systemet. På så sätt är the Digital Twin alltid uppdaterat med dokumentation om bland annat om stilleståndstid och hur lång tid själva underhållsarbetet tagit.


Men hur komma man igång?

Många företag är medvetna om att det är nödvändigt att digitalisera produktionen och med andra ord bli ett Digital Enterprise. 

Men det kan vara svårt att veta när man ska starta, menar de båda specialisterna.

– Vägen till en fullt ut digitaliserad produktionsanläggning är lång, så det gäller att ha en strategi och ett tillvägagångssätt, som säkerställer att alla beslut understöder en digitaliseringsstrategi. Men också att det finns ett ägarskap till all data, samt att tillgänglighet och underhållet av datan säkras, säger Thomas Andersson.

Han fortsätter:

– Man måste inte nödvändigtvis ta sig an digitaliseringen som ett jättelikt projekt. Faktiskt är sannolikheten för en succé relativt liten om man försöker göra allt på en gång, eftersom förmodligen ingen i dag har en komplett överblick över hela processen fram till själva slutmålet. 

– Starta i stället resan med att utveckla en digital strategi, få ordning på nödvändiga data och börja med att utveckla delar av processen eller de områden som är mest lämpliga. Det handlar om att ta små steg framåt mot det slutliga målet.

Bo Ottosson instämmer: 

– För många företag handlar det om att arbeta mer effektivt med sina data. Ett konkret steg att börja med är att få de data som behövs digitaliserade och att sedan skapa en process som säkerställer att datan kontinuerligt underhålls. 

– Det är en grundförutsättning för att kunna ha en Digital Twin och bygga the Digital Enterprise under kommande år.


För mer information kontakta: 
 
Thomas Andersson
thomas.andersson@siemens.com
+46 70935 3558
 
Bo Ottosson
bo.ottosson@siemens.com
+46 70915 1595
 
www.siemens.se/comos

Dela artikeln

Journalist

Redaktionen

Fler artiklar