Weekly News

Säkrare arbetsmiljö med automation HÅLLBARHET

SÄKRARE ARBETSMILJÖ MED AUTOMATION

Automationen inom gruvindustrin ökar produktiviteten, men automationen behövs också för att höja säkerheten för personalen i gruvorna.

– En del i automationen av gruvindustrin handlar om att gruvbrytning hanterar en ändlig resurs. Automationen handlar främst om hur vi ska kunna fortsätta att bryta malm längre ner i berget och samtidigt behålla en säker arbetsmiljö för våra anställda, säger Peter Burman, projektledare för gruvautomationsprogrammet i Boliden.

Bergtrycket på malmen ökar i takt med bergets djup och för att komma åt nya metallresurser på platser där gruvbrytning är tillåten behöver gruvbolagen nu komma djupare ner i bergen.

– Den djupaste gruvan i Sverige är i dag 1 400 meter och kanske behöver gruvindustrin komma dubbelt så djupt. Tre kilometer under jord möter vi ordentliga utmaningar med att behålla en bra säkerhet för gruvarbetarna, säger Peter Burman.

Arbetsmiljöreglerna från Sveriges myndigheter ställer allt högre krav på luftkvalitet, både för allmänheten i storstädernas utomhusmiljöer och på arbetsplatserna. Det ökade djupet i gruvorna gör det svårare att pumpa ner luft och att hålla en behaglig temperatur för de anställda.

– Bergväggarna blir varmare och vi behöver kyla arbetsmiljön i gruvorna för att det ska bli en dräglig arbetsmiljö. Löser vi inte dessa problem i Sverige kan vi inte fortsätta att bryta de fyndigheter vi har, säger Peter Burman.

Peter Burman tror att automationen inom gruvindustrin kommer att leda till en högre andel producerad malm per arbetad timme, inte att automationen leder till färre anställda.

– Jag hoppas och tror att automationen blir en utbildningsmöjlighet för många inom gruvindustrin. I framtiden kommer det att finns en högre kompetens hos gruvarbetarna genom omskolning och vidareutbildning. Vi kommer att ta vara på den personal vi redan har, säger Peter Burman.

Trådlösa nätverk håller på att byggas i gruvorna och gör att personalen kan få full wifi-täckning, som på vilken annan arbetsplats som helst. Personalen har då möjlighet att direkt kommunicera med kollegorna ovan och under jord.

– Just nu håller vi på att digitalisera gruvorna. Vi har även några fjärrstyrda och robotiserade maskiner men de går bara att använda i en del av gruvan. Den del av automationen där fjärrstyrda robotar bryter malm självständigt, ligger en bra bit in i framtiden, säger Peter Burman.

Det kan ta 20-30 minuter att köra från en del av gruvan till en annan. I ett projekt med Volvo håller Boliden nu på att ta fram förarlösa lastbilar för malmtransporter, som testas under nästa år.

– Personal som jobbar med underhåll av maskiner kan spara på körningen genom att en digital central berättar vilka maskiner som behöver fyllas på, säger Peter Burman.

Digitaliseringen gör också att all personal och alla maskiner går att spåra. Det innebär att personalen kan få guidning vid en eventuell brand och sättas i säkerhet i olika säkerhetsrum under jord vid en nödsituation.

– Gruvpersonalen kan nu skicka textmeddelanden och ha videosamtal från botten av gruvan. Det är som att gruvan förs in i vårt tidevarv i stället för att bara vara ett svart hål, säger Peter Burman.

Fakta

Text: Christine Brorsson

FAKTA

Gruvbolaget Boliden har underjordsgruvor och dagbrott vid Skellefteå, Gällivare och Garpenberg i Sverige. Dessutom har de en underjordsgruva i Finland och en zinkgruva på Irland.

Dela artikeln

Journalist

Christine Brorsson

Fler artiklar