Weekly News

Cecilia Warrol, programchef för Produktion2030 AUTOMATION

Så ska Sverige bli en vinnare i framtidens industrilandskap

Hur kommer framtidens globala industrilanskap att se ut? Vilka kompetenser krävs och vad behöver Sverige göra för att hålla sig kvar på toppen? Det är några av de frågor som Produktion2030 försöker finna svaret på.

"Målet är att Sverige även år 2030 ska vara ett av världens främsta länder för hållbar produktion, samt ledande inom utveckling av produktion och avancerade tjänster."

Industrilandskapet förändras i snabb takt. Internet of Things, 3D-printing och automation är bara några saker som inte bara förändrar produktionssystemen utan också forskning och utveckling, innovation, design och mycket annat. Industrin som till nyligen var något ”iskallt” har nu högsta prioritet för politiker. Tillverkningsindustrin är en viktig motor för ekonomin eftersom den svarar för en avsevärd del av sysselsättningen och tillväxten. I Sverige såväl som i de gamla industriländerna i Europa.

I Sverige sysselsätter teknikföretagen runt 290 000 personer, plus ytterligare flera hundratusen i företag som levererar service och tjänster till industrin. – Utan tvekan är tillverkningsindustrin helt central för Sveriges ekonomi och samhällsutveckling, och därför är det viktigt att ha en infrastruktur som stärker industrins konkurrenskraft på både kort och lång sikt, säger Cecilia Warrol som är programchef för Produktion2030. De länder som gör stora investeringar i utbildning, digitalisering och innovation blir attraktiva för industrin att investera i. Sverige måste hänga med i den utvecklingen.

Läs även denna artikel om att hitta rätt kompetens inom naturvetenskap och teknik

Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram, som finansieras av statliga Vinnova. Programmet investerar i innovation och utveckling inom produktionsområdet, det vill säga utvecklar lösningar för framtidens uppkopplade och hållbara tillverkningsindustri. – Målet är att Sverige även år 2030 ska vara ett av världens främsta länder för hållbar produktion, samt ledande inom utveckling av produktion och avancerade tjänster, fortsätter Cecilia Warrol. – Produktion2030 verkar för att tillverkande företag ska kunna utveckla produktion och därmed öka produktivitet och lönsamhet genom att tillämpa nya smarta produktionstekniker. Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen, som organiserar över 4 000 svenska teknikföretag, är draglok för Produktion2030. I programmet kan företag, akademi och forskningsinstitut gemensamt söka anslag för att delta i olika projekt, med inriktning mot innovation eller test och demonstration av ny teknik. Styrgruppen för Produktion2030 beslutar sedan om programmets inriktning och hur medlen ska fördelas. Trots att den svenska tillverkningsindustrin är stark inom flera sektorer finns det en rad utmaningar för produktion i Sverige, fortsätter Cecilia Warrol. – Det är dyrt att producera i Sverige. Vi ligger långt från de stora marknaderna. Vi har under många år haft en industripolitik med betydande brister. Vi har tappat en hel del på utbildningssidan. – Men eftersom tillverkningsindustrin har varit och fortfarande är så viktig för svensk ekonomi, vår välfärd och sysselsättning är det väl investerade pengar att fortsätta satsa på utveckling och innovation inom produktion, fortsätter hon.

– Vi måste fortsätta utveckla och stärka dessa områden för att i framtiden kunna vara ännu vassare och kunna konkurrera med andra länder som Tyskland, USA och Japan, men även Kina, Indien och Brasilien. – Helst ska vi ligga ett par steg före! Cecilia Warrol berättar att man inom ramen för Produktion2030 identifierat sex olika fokusområden där svenska företag tillsammans med akademin är särskilt starka, men där ytterligare innovation är nödvändig. Dessa är:
• Resurseffektiv produktion
• Flexibel produktion
• Virtuell produktion
• Människan i produktionssystemet
• Cirkulära produktsystem och underhåll
• Integrerad produkt- och produktionsutveckling

Läs även om hur Volvo Cars följer upp produktionen med avancerad teknik från AXXOS

För de sex områdena har man satt ihop expertgrupper med representanter från företag, akademi och offentlig sektor. Bland de lärosäten som spelar en viktig roll finns KTH, Chalmers, Linköpings universitet, LTH och Mälardalens högskola. På KTH och Chalmers har man sedan tidigare byggt upp experimentmiljöer för avancerad digital produktion som gör det möjligt att studera morgondagens fabriker. Produktion2030 har under sina första tre år investerat cirka 250 miljoner kronor i olika projekt. Över 250 företag, både små och medelstora samt större, har medverkat i de olika projekten hittills, avslutar Cecilia Warrol.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar