Weekly News

Thomas Keller JORDBRUK

Packad mark – en utmaning

"Markpackning är ett av de största hoten mot markens bördighet."

Marken består ungefär till hälften av fast material och till hälften av porer, vilka kan vara luftfyllda eller vattenfyllda. Om marken packas minskar porernas volym samtidigt som strukturen på porerna förändras, vilket får konsekvenser för till exempel vattentransport, gasutbyte och rottillväxt i marken.

– Markpackning är ett av de största hoten mot markens bördighet. Tunga maskiner i det moderna jordbruket bidrar till att marken utsätts för höga tryck. Forskning har visat att trycket i marken har ökat markant i samband med att de lantbruksmaskiner som används inom jordbruket har blivit större och tyngre, säger Thomas Keller, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU i Uppsala, som forskat på markpackningens påverkan inom jordbruket.

De konsekvenser markpackning får inom jordbruket är bland annat att rötter får svårare att växa i packad mark samtidigt som också vatten- och lufthushållningen påverkas negativt, vilket i sin tur leder till sämre skördar.

– På grund av att lantbruksmaskinerna har blivit större och tyngre har markpackningen ökat. Vi har i dag hjullaster på tio ton och ibland ännu mer, vilket gör att marken bokstavligen utsätts för högre och högre tryck, säger Thomas Keller.

Markpackning är också något som kan få konsekvenser för miljön, bland annat kan det leda till ökad erosion, vilket in sin tur kan leda till minskad nybildning av grundvatten.

Förutom vilken maskin som används har även däckens utformning betydelse för graden av markpackning. Som tumregel kan man säga att trycket i matjorden bestäms av vilka däck som används och ringtrycket i däcken medan trycket i jorden under matjorden, det som kallas alven, bestäms av hjullasten, berättar Thomas Keller.

– Däcken har utvecklats mycket, de har blivit bredare och mer flexibla och kan i dag köras med lägre ringtryck. Det finns också system som gör det möjligt att reglera ringtrycket, vilket innebär att ringtrycket kan sänkas när man kör i fält. Detta sammantaget bidrar till att minska marktrycket och därmed också packningsrisken.

Andra saker som också kan bidra till att minska markpackningen är att köra med dubbla bakhjul, så kallat dubbelmontage, samt att minimera transporterna på åkrarna för att på så sätt minska det totala trycket på marken.

– Det är i första hand hjullasten som avgör hur stort trycket blir längre ner i marken. Att undvika packning av alven kan därför inte göras genom att ha bra däck med lågt ringtryck om inte hjullasten också är tillräckligt låg. Ett bra sätt att minska markpackningen är därför att ha lättare maskiner, avslutar Thomas Keller.

Fakta

Fakta

Markpackning kan minskas genom att:

– använda bredare däck med lägre ringtryck

– minska hjullasten och köra med lättare maskiner

– minskade transporter på åkrarna

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Sjögren

Fler artiklar