Weekly News

Ulf Möller, Skog och Lantbruk ansvarig på Swedbank SKOGSINDUSTRIN

Omtanke om kommande generationer en viktig grundpelare

Ulf Möller tillträdde nyligen rollen som Segmentsansvarig för Skog och Lantbruk hos Swedbank och sparbankerna. Han är utbildad lantmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och har tidigare arbetat för Lantmännen och Svenska Foder och därefter tillbringat fem år inom bankvärlden.

Hans uppgift som Segmentsansvarig är att värna och sköta om skog och lantbruk för Swedbank och sparbankerna och han har hela Sverige som arbetsfält. En stor del av Ulf Möllers arbete handlar om att utbilda medarbetare om vad som pågår i branschen och han håller ofta utbildningar i värdering av fastigheter, hur banken arbetar med kunder vars företag upplever uppförsbacke, problematiken som uppstår kring generationsskifte och hur anställda håller sig själv uppdaterade för att kunna ge goda råd.

– Något vi inte pratar om i Sverige just nu är hur vi kommer att påverkas av Brexit. Jag tror att lantbruksbudgeten kommer att påverkas och även om det inte handlar om några stora summor kommer det att få konsekvenser. 

Ulf Möller trivs med att arbeta med skogsägare och han vet att de inte äger sin skog utan lånar den av sina barnbarn.

– De planterar ofta för avverkning flera decennier senare. Det ger en annan inställning även till hur vi förhåller oss till finansiering när investeringarna först blir lönsamma åttio år senare, förklarar han.

– Det gillar jag, det är sunt att förhålla sig till långsiktiga investeringar och att behöva tänka på kommande generationer i den snabba ekonomi som vi annars lever i, avslutar Ulf Möller som tillträdde som ny Skog och Lantbruksansvarig för knappt ett år sedan.


Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar