Weekly News

Ökat tryck 
i pressarna

Lexit Group levererar RFID-lösningar, etikettsystem, produktmärkning och mjukvarulösningar till ett stort antal kunder i Skandinavien.

En av deras största styrkor är förmågan att hjälpa kunderna att effektivisera sina processer och därmed spara såväl tid som pengar. Detta har just tagit sig uttryck i en för Skandinavien unik digital flexotryckpress, som man är först på denna marknad med att förfoga över:

– Det som är speciellt med den nya pressen är att den inte behöver stoppas mellan olika varianter av etiketter, utan klarar att slutföra ett jobb medan den förbereder inför nästa. Traditionella pressar måste vila mellan 30 och 60 minuter mellan etikettvarianterna, och det blir inte optimalt, särskilt inte om man beaktar kundernas nya krav. Summan av antal etiketter varje kund beställer må vara oförändrad, men i dag beställer kunderna betydligt fler olika varianter av etiketter. Nya tider kräver nya lösningar, säger Jostein Sæter på Lexit Group.

Målet är att få överkapacitet att serva kunderna med kortare leveranstider, samt att effektivisera och uppnå en betydande tidsbesparing. Från en etikettproduktion som omsätter 170 miljoner kronor i Göteborg, vill man nå 200 miljoner till 2019/2020.

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar