Weekly News

Gunnar Isacsson, Ekolog på Skogsstyrelsen SKOGSINDUSTRIN

Nyplantera med klimatförändringarna i åtanke

Att sprida information om klimatanpassning ingår sedan länge i Skogsstyrelsens rådgivningsutbud.

– Det förändrade klimatet leder till förändrade skador genom att såväl nya som gamla skadegörare får ett förändrat skadebeteende. Därför är det bra att sprida riskerna genom att till exempel plantera flera olika träslag då ny skog sätts ut. Vi har i stället sett sekundära granbarkborrar som mest ger sig på döda eller skadade träd i stället för den annars så vanliga granbarkborren, förklarar Gunnar Isacsson, Ekolog på Skogsstyrelsen. 

I Stockholms län har Diplodiasjukan uppmärksammats. Den är en nyinkommen skadesvamp som dödar knopp och skott på tall och som gynnas av kombinationen torkstressad tall och kraftiga åskoväder. När klimatet blir varmare ökar risken för torkstress hos träd eftersom de då avdunstar mer. Det ställer högre krav när man sätter nya plantor för att föryngra skogen och då är det viktigt att inte plantera samma trädslag över hela hygget av slentrian. 

– Sök rådgivning på Skogsstyrelsens hemsida och via våra skogskonsulenter, säger Gunnar.


Dela artikeln

Journalist

Maya Verma Alm

Fler artiklar