Weekly News

Nanotekniken utvecklar framtidens sjukvård

Med nanoteknik är det möjligt att ge material nya egenskaper. Vad detta kan komma att betyda för framtidens sjukvård kan vi knappt föreställa oss.

Maria Strømme, professor och forskare i nanoteknik vid Uppsala universitet, har specialiserat sig på att ändra materialegenskaper på nanonivå.
– Hittills har vi varit beroende av de material naturen ger. Med nanoteknik kan vi ge material helt nya egenskaper. Möjligheterna med att överföra egenskaper från ett material till ett annat är oändliga och applikationsområdena många.

Ett stort applikationsområde är Life Science. Maria är särskilt intresserad av detta, då hon menar att det påverkar oss alla i stor utsträckning.
– Jag jobbar till exempel med att göra diagnostik billigare. I dag används en försvinnande liten del av länders vårdbudget till diagnostik. Vi vet väldigt lite om vår egen hälsa.

Traditionella diagnostikverktyg bygger i hög grad på optisk avläsning, vilket är dyrt. Maria leder ett projekt där man gör diagnostik på helt andra sätt.

– Våra nanodiagnostikverktyg läser av DNA:et från egna arvsanlag eller bakterier, samt RNA från virus, med hjälp av elektromagnetiska kretsar. Den lösning vi tagit fram lämpar sig för hemutrustning och skulle göra det möjligt för gemene man att se om man ligger i riskgruppen för sjukdomar som diabetes, Alzheimers eller en specifik form av cancer. Nu när vi är på väg mot ett demografiskt skifte som innebär att jordens befolkning i snitt blir mycket äldre än tidigare måste vi göra allt för att slippa åldersrelaterade sjukdomar. Möjligheten att testa om man ligger i riskgruppen för att få olika sjukdomar kommer att leda till att man vill bromsa förloppet eller hindra att man insjuknar, vilket i sin tur kommer att ge läkemedelsindustrin nya incitament till att utveckla läkemedel som är preventiva i stället för botande.


Maria menar att nanodiagnostik kan göras billigt och därmed bli tillgängligt för de flesta med konsekvensen att hela kedjan från patient till sjukvård och läkemedel påverkas. Framtidens patienter kommer att vara mycket mer informerade, vilket kommer att innebära att vården blir mer individanpassad, förutspår Maria.


En åldrande befolkning innebär också att vi måste utveckla metoder för att hålla kroppen ung längre. I vissa länder kommer 40 procent av befolkningen om 30 år att vara över 60 år. Förutom att skapa smarta vårdlösningar och anpassa samhället till äldre, berättar Maria att forskning pågår på instruktiva nanobiomaterial som kan tillföras kroppen genom injektion, för att kroppen själv skall kunna börja bygga ny vävnad som ben, brosk, muskler, hjärta och till och med hjärna.
– Denna nya nanobioteknik gör att man kan slippa dyra och komplicerade transplantationer. Det är ett stort och viktigt forskningsområde där vi använder nanoteknologiska och bioteknologiska material som talar om för kroppens stamceller vad de ska börja differentiera sig till och hur de skall växa i kroppen. I Japan har lyckade försök med att bygga hjärta gjorts, och på brosk har försök gjorts på miljontals människor. Man har även lyckats få nerver att hitta varandra i skadad ryggmärg så att några förlamade patienter har kunnat börja gå igen. Ett annat applikationsområde för nanoteknik är cancerbehandlingar som kan göras mycket mer precisa än traditionella cellgiftsbehandlingar. Läkemedlet hamnar på rätt ställe, och attackerar tumörcellerna men inte andra celler. Redan nu finns minst 18 godkända nanoteknologiska cancerbehandlingar.


Maria säger att vi inom en nära framtid kommer att se dramatiskt förbättrade cancerbehandlingar. Hennes favoritprojekt handlar om utvecklingen av Upsalite®, som kan användas för att stabilisera läkemedel i en form som underlättar upptag i kroppen. Många läkemedel vill bilda kristaller som kroppen har svårt att ta upp, men om man tvingar in läkemedelsmolekylerna i nanometertrånga porer i ett ätbart material stabiliseras molekylerna i en oordnad form som lättare tas upp av kroppen.
– Projektet innehåller alla element som Maria gillar: Grundforskning, tillämpning och samarbete mellan det egna företaget Disruptive Materials som utvecklar Upsalite® och industriella aktörer inom läkemedelsbranschen och tillverkande kemiindustri. Just nu testar flera stora läkemedelsföretag Upsalite® i sina labb, säger Maria.


Men vad är det egentligen som driver all utveckling där nanotekniken kan erbjuda så många nya lösningar? Maria menar att det är de stora så kallade megatrenderna: det demografiska skiftet, urbanisering, och en allt snabbare innovationstakt. Nanotekniken erbjuder helt nya verktyg för att skapa billigare, smartare och effektivare lösningar som efterfrågas i alla materialberoende branscher, som medicin, medtech, energiteknik, elektronik, produktionsteknik, transporter och alla typer av konsumentprodukter.


Fakta

Född 1970 i Lofoten. Professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet, civilingenjör i teknisk fysik. En av uppfinnarna till algbatteriet och materialet Upsalite®. Fick Ingenjörsvetenskapsakademiens guldmedalj sina forskningsinsatser inom nanoteknologi och omfattande entreprenörskap inom fysik och medicin.

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar