Weekly News

Miljövänlig avverkning av skog

Vad arbetar ni med just nu? 

– Vi förbereder för Elmia Woodmässan, världens största skogsbranschmässa. Det är en väldigt viktig mässa dit mer än 60 nationer från hela världen kommer. Vi försöker lyfta fram det vi arbetar med, det vill säga miljövänlig och skonsam avverkning av skog. Vi visar upp utrustning som passar för allt från den privata lilla skogsbonden till entreprenören som vill driva verksamhet på heltid, säger Tommy Karlsson, VD för Hypro som i år firar 30 år på Elmia Woodmässan

Hur kommer vi arbeta med skogen i framtiden? 

– Tendensen vi ser är att den nya generationen skogsägare intresserar sig för teknik och möjligheten att kunna ta mer ansvar och själva sköta en större del av skogsavverkningen. Tidigare har skogsägare outsourcat mycket men nu känner vi av en tendens att vilja göra större delen av arbetet i skogen själv, som många skogsägare gjorde förr. Jag har arbetat med detta i 30 år och det har alltid varit mitt fokus att sköta ungskog och nyplanteringar med varsam hand, för att försöka efterlikna det sätt som naturen själv har. Tekniken utvecklas något enormt, men den går ännu inte att använda fullt ut utan att göra våld på de ekologiska förutsättningarna, avslutar Tommy.


Dela artikeln

Journalist

Maya Verma Alm

Fler artiklar