Weekly News

Euro Mine Expo i Skellefteå GRUVINDUSTRI

Mässa för gruvindustrin nätverkande

Sedan starten 2008 har mässan Euro Mine Expo växt från 500 till 2 000 besökare. Under förra mässan kom besökarna från 41 olika nationer.

"Även under en lågkonjunktur är det är viktigt att skapa en mötesplats som är effektiv."

Mässan Euro Mine Expo i Skellefteå arrangeras av konferens- och mässarrangören Nolia med gruvbranschens intresseorganisation Georange som samarbetspartner.

– Vi har också en organisationskommitté med branschfolk och en referensgrupp som består av utställare och besökande företag. De hjälper oss med upplägget av mässprogrammet, säger Jaana Tengman, projektledare för Euro Mine Expo.

Utställarna under mässan består främst av leverantörer och underleverantörer av maskiner, utrustning och konsulttjänster inom gruvindustrin, samt gruvbolag.

– Det finns också utställare inom prospektering men det har hittills inte varit samma fokus på prospektering som på gruvdrift, säger Jaana Tengman.

Till en början arrangerades mässan främst som en konferens, med en mindre utställning. Inför årets mässa pågår en ombyggnad av Skellefteå Kraft Arena där två hallar kommer att användas för utställning och en hall för mässans konferens och seminarier.

– I år kommer även en ny typ av utställningsförteckning som gör att mässan kan leva vidare på webben. Målet för 2016 är att vi ska öka besöksantalet till cirka 2 500 besökare. Det är viktigt för oss att det kommer besökare inom gruvindustrin från många olika länder för att utbyta tankar och erfarenheter, säger Jaana Tengman.

Affärsnätverkandet under mässan är viktigt för besökarna. Under Euro Mine Expo finns möjligheten att träffa många olika beslutsfattare och leverantörer på kort tid under mässans tre dagar.

– Det som är speciellt för Euro Mine Expo är att deltagarprofilen består av en så stor andel beslutsfattare. Vi har inte målet att bli den största mässan i världen, men däremot att fortsätta ha en stadig tillväxt och vara en viktig mötesplats i Europa, säger Jaana Tengman.

Gruvbranschens lågkonjunktur gör att mässans besökande företag har bytts ut under åren, men intresset är fortfarande stort.

– Många av företagen inom gruvbranschen satsar nu på att öka utbytet och att sänka sina produktionskostnader. Det gör att det fortfarande finns öppningar för olika leverantörer. Även under en lågkonjunktur är det är viktigt att skapa en mötesplats som är effektiv, säger Jaana Tengman.

I programmet för Euro Mine Expo 2016 finns en konferens under halva dagar, utställning och aktiviteter.

– Det finns möjlighet till studiebesök både i Kankbergsgruvan och Björkdalsgruvan, dessutom finns olika nätverksträffar. På måndagskvällen har vi en informell fest som vi kallar för inflyttningsfest där besökarna kan äta tillsammans och prata ihop sig, säger Jaana Tengman.

Tisdagskvällen erbjuder ett stort mingelparty och under onsdagskvällen erbjuds en konferensmiddag för mässbesökarna.

– Jag kan se att det är väldigt många kontakter som knyts under mässan, även under de informella tillställningarna. Det blir en möjlighet för många att fortsätta samtal som de påbörjat under dagen, säger Jaana Tengman.

Bland utländska mässor kan nämnas PDAC i Toronto, inriktad på prospektering och finansiering, Mine Expo i Las Vegas, samt Bauma i München. Dessutom finns liknande mässor i Delhi, Johannesburg och Shanghai.

Fakta

Fakta

Euro Mine Expo arrangeras vartannat år i Skellefteå. Besökarna till mässan består till 20 procent av besökare från gruvbolag och till 50 procent av chefer och beslutsfattare inom gruvindustrin.

Dela artikeln

Journalist

Christine Brorsson

Fler artiklar