Weekly News

Lennart Gustavsson HÅLLBARHET

Långsiktig hållbarhet kräver långsiktiga strategier

"Vi ska naturligtvis utveckla kloka system inom vilka vi ser till att metaller återvinns."

Låt oss vara överens – ett modernt samhälle behöver metaller. Det är svårt att tänka sig någon verksamhet där inte metaller på ett eller annat sätt är inblandade. Uttrycket ”If it’s not grown it has to be mined” stämmer väldigt väl.

Återvinning och återanvändning är viktigt och ska utvecklas men det räcker inte till för att täcka alla människors rättmätiga krav på ekonomisk och social utveckling och därmed ökad efterfrågan på metaller och mineral.

Vi ska naturligtvis utveckla kloka system inom vilka vi ser till att metaller återvinns. Vi kan till exempel bygga vidare på den höga kompetens vi har inom återvinningen av elektronik där ju faktiskt Rönnskärsverken utanför Skellefteå är världsledande.

Men det behövs en nyproduktion. I ett modernt samhälle är det självklart att vi ska utveckla datorer, smarta telefoner, vindkraftverk, järnvägar, fordon med mera. Vi kan förhoppningsvis förmedla en del av de erfarenheter, såväl positiva som negativa, till de som nu bygger framtida samhällen.

Sverige har utifrån lång erfarenhet stor möjlighet att vara ett föregångsland vad gäller tillämpning av ny miljöteknik, efterbehandlingsmetoder, personalpolitik och hantering av motstående intressen. En förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling (ekonomisk, social och ekologisk) är att vi förmår att hantera målen samtidigt och likvärdigt. Det skapar konkurrenskraft och arbetstillfällen, samtidigt som värdefulla naturvärden och turism, rennärings- och friluftsintressen kan samverka, bevaras och utvecklas. Kort sagt – tre bollar i luften samtidigt. Det handlar bland annat om att utveckla kunskap om och förståelse för olika intressens verklighet. Ska vi framgångsrikt hantera de tre hållbarhetsmålen krävs en ömsesidig respekt och ödmjukhet bland alla intressenter.

En av gruvnäringens stora utmaningar är enligt min mening att kunna visa på den betydelse man har för olika former av utveckling. Det handlar inte bara om gruvproduktion även om den utgör navet. Det handlar om att kunna synliggöra dels det moderna samhällets behov av metaller dels att visa på den världsledande kunskaps- och tjänsteindustri som på ett eller annat sätt tillhör branschen.

Men för att arbetet ska bli framgångsrikt krävs strategier som är långsiktiga och inte bara konjunkturanpassade. Jag är övertygad om vi i vår del av världen har stora möjligheter att utifrån våra naturtillgångar utveckla globalt ledande produkter och tjänster men då behövs tydliga och långsiktiga strategier inte minst från politiken.

Fakta

Lennart Gustavsson

Ordförande GEORANGE

Dela artikeln

Journalist

Ledare Framtidens Gruvindustri

Fler artiklar