Weekly News

Knyter Sverige närmare kontinenten

Landskrona erbjuder i dag goda pendlingsmöjligheter inom hela Öresundsregionen. Man blickar nu framåt med ambitionen att förbättra dessa och den logistiska situationen ytterligare. Det pågår ett intensivt arbete för att få till stånd en direktförbindelse till Köpenhamn – Europaspåret. Detta skulle väsentligen förkorta pendlingstiden till Köpenhamn med 45 minuter – 300 000 svenskar i nordvästskåne skulle få pendlingsavstånd till Köpenhamn. Att ta tåget till Köpenhamn från Landskrona skulle ta 14 minuter mot dagens 60.
– Tunneln skulle innebära välbehövlig avlastning för Öresundsbron och tillsammans med Fehrman-Bält-förbindelsen bli en viktig länk till kontinenten. Svenska och danska regeringen ska göra en analys av Helsingborg- Helsingör-förbindelsen och Landskrona hoppas att de samtidigt ska utvärdera Europaspåret som ett alternativ. Tågtunneln Europaspåret via Landskrona tar 25 minuter, Helsingborg–Köpenhamn tar det dubbla via Helsingör. Mycket utav godstrafiken skulle tack vare Europaspåret kunna överföras från lastbil till tåg, menar Lennart Serder, projektledare för Europaspåret.

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar