Weekly News

Wonderware Scandinavia AUTOMATION

Industrial Internet of Things och framtidens smarta fabriker

Eran för IIoT och Industri 4.0 pågår för fullt och har potential att beröra varje individ för att förbättra det dagliga livet samt varje företag för att snabbare kunna anpassa sig till en marknad i ständig förändring.

Det mesta av den teknologi och de verktyg som i dag tas för givna, och anses oumbärliga i det dagliga arbetet, var inte ens tänkbara för majoriteten inom industrin för 30 år sedan. – Vi har gått från stordatormiljö, instrument- och relästyrda maskiner och processer till dagens intuitiva multi-touch gränssnitt där användarna förses med och guidas till rätt information och beslut i stället för att söka själv, säger Peter Karlsson, VD för Wonderware Scandinavia som är ledande när det gäller utveckling av intelligenta system för tillverkningsindustrin. Andra företag i samma bransch är Siemens och GE. – Med dagens kostnadseffektiva sensorer och trådlösa miljöer, nätverk så har vårt arbetssätt och våra processer förändrats så dramatiskt att det är lika intressant för att försöka minnas hur man fick saker gjorda innan internet som det är att fundera över hur industrin opererade effektivt innan det fanns PC-baserade HMI-, SCADA- och andra systemstöd.

Eran för IIoT och Industri 4.0 pågår för fullt och har potential att beröra varje individ för att förbättra det dagliga livet samt varje företag för att snabbare kunna anpassa sig till en marknad i ständig förändring. – Antalet och variationen av data från smarta apparater ökar exponentiellt och runt 2020 kommer det globalt att finnas en installerad bas med över 50 miljarder smarta apparater, fortsätter Peter Karlsson.

Läs mer om hur Sverige ska bli en vinnare i framtidens industrilandskap

Inom processindustrin tänker många företag i dag på fysiska flöden – vilket till exempel betyder flöden av råvaror och tillsatsämnen – separerade från övriga arbets- och informationsflöden, sedan fundera på hur och var de ska koordinera samt synkronisera det. – I framtiden kommer det förmodligen inte längre att vara någon skillnad mellan informations-, arbets- och produktflöde eftersom dessa kommer att vara oupplösligt sammankopplade med sin unika information under hela värdekedjan genom nya och mer intelligenta beslutsstödsystem. – Denna typ av IT/OT-länkning är delvis möjlig i dag men för att nå hela vägen krävs det en evolution, framhåller Peter Karlsson.

För att uppnå alla fördelar med de möjligheter som IIoT och Industri 4.0 erbjuder krävs det att affärsdelen (IT) och verksamhetsdelen (OT) smälter samman. – Det krävs en programvaruinfrastruktur med hög säkerhet som har bred anslutningskapacitet, är modulärt och utbyggbart som kan hantera och analysera enorma mängder av data. För att sedan selektivt åskådliggöra den i ett sammanhang som låter användaren fatta relevanta och affärskritiska beslut i realtid, fortsätter Peter Karlsson.

Därför är rymdteknik viktigt för Sverige

Många av de mest framgångsrika företagen som arbetar med standardisering ser nu sin belöning genom flexibiliteten att kunna ta in nya anläggningar i sin organisation och samtidigt utnyttja de befintliga unika automationssystemen på fabriksgolven. – Den viktiga erfarenheten är att standardisering är en del av ett program, en del av ett lärande och att vinsten inte bara är viktig från en IT-ståndpunkt utan även från den operationella sidan (OT). Det är här som de signifikanta ekonomiska vinsterna kan ses genom sammanläkning och anpassningsförmåga. – Den standardiseringsprocessen har vi på Wonderware Scandinavia arbetat med sedan tio år tillbaka och vi är helt förberedda att hjälpa industrin att möta nästa industriella evolution, avslutar Peter Karlsson.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar