Weekly News

Peter Lagerlöf, VD Emerson Automation Solutions Sverige Annons

Industrial Internet of Things (IIoT) skapar konkurrensfördelar i industriell produktion

Processindustrin har länge jobbat mot ökad kostnadspress och konkurrens från framförallt lågkostnadsländer. Industri 4.0 är framtaget som ett svar på detta där digitaliseringen är grundbulten, men det räcker inte utan man behöver även se över alla sina interna processer och arbetssätt.
– Många tillverkare väntar på att den nya tekniken skall finnas tillgänglig, men enligt Peter Lagerlöf, VD på Emerson Automation Solutions Sverige, är detta ingen revolution utan en evolution. Redan i dag finns tekniken och lösningarna.


”De som är bäst inom sin bransch har upp till 20 procent lägre produktionskostnader och halva underhållskostnaden jämfört med medelsnittet.” 

Utvecklingen inom en rad områden gör att konkurrensen hårdnar inom de flesta branscher, något som bland annat resulterat i att en rad företag tvingat se över sin kostnadsstruktur. I vissa fall har en flytt av verksamheten till låglöneländer varit det enda alternativet, eftersom just lönekostnaderna utgjort en stor del av kostnadsmassan, samtidigt som denna varit svår att påverka.
– Här kommer smart digitalisering (IIoT) in som en viktig del, förklarar Peter Lagerlöf, VD Emerson Automation Solutions Sverige, och utvecklar:
– Den hårda konkurrensen gör att tillverkningen måste fungera problemfritt och att produktionsstopp inte bara är välplanerade utan dessutom sker med flera års mellanrum. Ökad automation och att veta vilka områden man skall fokusera på är en nyckel till detta.

Att digitalisera processer inom industrin är inget nytt och Emerson med experter över hela världen har varit med på hela resan och därmed skaffat sig en bred erfarenhet från de flesta branscher.
– Genom att vi har jobbat tätt med kunder över hela världen har vi en unik insyn i vad framgångsfaktorerna är för att bli bland de bästa i klassen, säger Peter. Vi har paketerat all vår erfarenhet i något vi kallar ”Top Quartile” som bokstavligt betyder övre kvartilen och syftar till vad de företagen som är bland de 25 procent bästa inom en specifik bransch gör.

Det är här som den globala koncernen Emerson lägger stort fokus. Genom att stötta företagen i arbetet med att implementera lösningar och utveckla processer kan man inte bara höja produktionskvaliteten utan även minska kostnaderna genom att mycket av övervaknings- och analysarbetet automatiseras.
– Traditionellt har vi setts som en av väldens ledande leverantörer av automationsutrustning till processindustrin med en portfölj bestående av styrsystem, mätinstrument och ventiler. Under de senaste 10 åren har vi byggt upp en stor kompetens inom närliggande områden såsom tillförlitlighet, underhåll, säkerhet, energieffektivitet och produktionsoptimering. Vi blir mer och mer erkända som en partner inom dessa områden där automation är basen för att nå snabba resultat.
– Med vår breda produktportfölj och djupa kompetens har vi en unik möjlighet att implementera lösningar tillsammans med våra kunder som möjliggör att de på kort tid kan få tillgång till fördelarna ”Top Quartile” innebär, säger Peter.

Fördelarna att vara i den övre kvartilen sträcker sig bortom lägre produktionskostnad och billigare underhåll. De som befinner sig där har även fördelar inom områden som låg energiförbrukning, ökad processäkerhet och minskade miljöutsläpp.
– Många sitter fast i äldre system och tror att de själva måste ha kompetens att koppla ihop olika delar av verksamheten och hitta lösningar på sina specifika utmaningar. Man känner sin egen verksamhet bäst och har av naturliga skäl inte möjligheten att sätta sig in i all tillgänglig teknik och att jämföra sig med andra inom samma bransch, men det är ju där vi kommer in i bilden, framhäver Peter.

Ett bra exempel på tillgänglig teknik som möjliggör snabba resultat är smarta trådlösa lösningar. Det är för tidskrävande och dyrt att inom ett fabriksområde fullt bygga upp den nödvändiga digitala infrastrukturen med kablar och det är där vi kan införa den nya generationens lösningar.

Emerson tillhandahåller inte bara produkterna och mjukvaran som behövs, utan framför allt bistår man med kunskapen och expertisen om hur man gör detta på ett effektivt sätt utifrån kundens behov.
– Vi har global erfarenhet från i stort sett alla branscher, vilket gör att vi kan bistå med expertis inom alla områden, det är där vår styrka finns. Vi kan hämta hem en expert från jordens alla hörn för att lösa en komplicerad utmaning på den svenska landsbygden.

Emerson hjälper kunden genom hela processen, från att identifiera behov och möjligheter till genomförande och uppföljning. Därmed kan företagen sedan ägna sig åt att i stället ta mer relevanta strategiska beslut eftersom produktionen redan övervakas och styrs digitalt.
– Kunderna får då en möjlighet att jobba proaktivt med sina processer och sin verksamhet, vilket är viktigt, förklarar Peter.

Samtidigt är det många företag som inte är medvetna om att den här typen av lösningar redan finns tillgängliga. Emerson kan lösa många av framtidens utmaningar redan nu och därmed skapa möjligheter för svenska företag att skaffa sig reella globala konkurrensfördelar.

Oberoende undersökningar visar att företag som proaktivt arbetar med sin produktionsprocess och förebyggande underhåll har uppnått effektiviseringsvinster på i storleksordningen 20 procent, samtidigt som man från experthåll menar att utvecklingen i princip bara har börjat.
– Vi tar hand om hela processen, vilket jag tror är viktigt för kunden och vi löser även känsliga frågor som säkerhet, något som vissa kan framhålla som argument mot en digitalisering, avrundar Peter Lagerlöf.


Fakta

FAKTA

Emerson Automation Solutions är automationsinnovatören med den kunskap och teknologiska bredd som krävs för att hjälpa till och framgångsrikt lösa processindustrins största utmaningar.


Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar