Weekly News

Ibrahim Baylan SKOGSINDUSTRIN

Ibrahim Baylan: Utan skogen klarar vi inte miljömålen

Utan skogen klarar vi inte våra miljömål och el från bioenergi har en viktig roll som regulator av kraftkällor som vind och sol. Det säger energiminister Ibrahim Baylan.

”Vårt största dilemma här är att få gehör från EU för att differentiera koldioxidbeskattningen. Detta har varit mycket svårare än man kan tro därför att det har funnits en idé om att man då kan konkurrera ut fossila drivmedel. Det är ju själva poängen!”

Jag träffar Ibrahim Baylan på energidepartementet vid Brunkebergstorg och frågar honom vad det är viktigaste han jobbar med nu?
– Det är utan tvekan energikommissionen. Vi har fått besked från huvudägarna till kärnkraften att de kommer att stänga ned en del av 70- talsreaktorerna de närmaste fem åren. Det gör ju att kommissionens arbete blir väldigt konkret.

Hur ska vi få den el vi behöver till konkurrenskraftiga priser, leveranssäkert och klimatsmart? En del av svaret är det hållbara skogsbruket. Ibrahim Baylan betonar skogens stora roll i vår energianvändning där vi i dag får ut lika mycket el från biomassa på ett år som från vindkraft. EU krävde att ni höjde skatten på biobränslen. Göran Persson tycker att det är en skandal och beror på att oljelobbyn lyckats påverka EU- kommissionen.

Vad är din kommentar?
– Det låter väldigt likt Persson! EU:s hållning till biomassa är problematisk. Att vi fick höja skatten på biodrivmedel berodde på att vi höjde skatten på bensin och diesel. EU menade då att biodrivmedlen var överkompenserade.
– Vi är förvånade över att europiska miljöorganisationer också är skeptiska. De hänvisar ofta till skogsskövling och undanträngning av matproduktion. Och detta har ju faktiskt hänt, men i Sverige och Finland är detta inte ett problem. Vi har en nettotillväxt och försöker tillsammans med Finland påverka EU:s inställning. Vi klarar inte transportsektorns klimatutsläpp om vi inte får använda biomassa. Enligt Svebio är den svenska potentialen för att producera hållbara biodrivmedel cirka 50 terawattimmar.

Delar du deras bedömning och vad vill du göra för att öka svensk produktion?
– Bedömningar är en sak, vad det faktiskt blir är en annan. De baseras ju på den teknik som är tillgänglig nu, men det händer ju hela tiden saker. Potentialen är stor även om jag inte vill låsa fast mig vid någon siffra. Det som behövs och som är viktigast är att vi får fram långsiktiga förutsättningar och det är det som varit bekymmersamt är statsstödsreglerna. Vi arbetar för att få regler som ska hålla långsiktigt.
– Vårt största dilemma här är att få gehör från EU för att differentiera koldioxidbeskattningen. Detta har varit mycket svårare än man kan tro därför att det har funnits en idé om att man då kan konkurrera ut fossila drivmedel. Det är ju själva poängen!

Det har skapat mycket osäkerhet och osäkerhet är investeringars värsta fiende. Kan vi hävda att det är ett säkerhetspolitiskt intresse att öka vår självförsörjningsgrad på drivmedel?
– Absolut, det är det mest återkommande argumentet jag har använt på ministerråden. Hälften av den ryska gas som importeras till Europa används för uppvärmning. Gas är inte långsiktigt hållbar och här sammanfaller miljö- och det säkerhetspolitiska intresset och även det ekonomiska, tror jag.

Ser du en möjlig konflikt om hur vi ska både skydda och utnyttja skogen?
– Jag tror inte man ska blunda för det. Branschen måste ta sitt ansvar och vi ska också ha en tvingande lagstiftning. Samtidigt har vi en nettotillväxt av den svenska skogen på 25 miljoner kubikmeter. Vi ska inte skapa ett motsatsförhållande mellan olika användningsområden, jag ser i stället att dessa förutser varandra. Ny teknik har gjort att vi kan använda delar av råvaran som tidigare inte var möjligt. Plus att vi kan utnyttja skogen till många olika produkter som plast, drivmedel, med mera.

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Dhejne

Fler artiklar