Weekly News

Anneli Kihlstrand, VD på Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare. JORDBRUK

Grödor med potential

"För att utveckla den svenska grödsektorn krävs fortsatt fokus på innovation."

I Sverige finns totalt drygt 3 miljoner hektar odlingsmark, vilket bland annat inbegriper gräsmark för betande djur, spannmålsodling samt odling av oljeväxter som raps.

– För att utveckla den svenska grödsektorn krävs fortsatt fokus på innovation, livsmedels- och energiförsörjning samt material, säger Anneli Kihlstrand, VD på Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare.

Hur ser miljöarbetet ut inom den svenska grödsektorn?

– Väldigt mycket handlar dels om att tillföra rätt mängd näring till växterna med hjälp av så kallad precisionsodling för att se till att ingen näring läcker ut i miljön, dels om det man i dag benämner som ett behovsanpassat växtskydd.

Hur ser framtiden ut?

– Mycket beror på hur både den svenska och även EU:s jordbrukspolitik kommer att se ut. För att vi ska nå en hållbar livsmedelsproduktion är det också viktigt att konventionella och ekologiska producenter lär av varandra, avslutar Anneli Kihlstrand.

Dela artikeln

Journalist

Redaktion Vår Nya Jordbruksindustri

Fler artiklar