Weekly News

Nyamko Sabuni GRUVINDUSTRI

Fortsatt succé för ÅF Konsults Ladies’ month

Ingenjörs- och konsultföretaget ÅF Konsult har en egen Ladies’ month. Den innebär att de under en månad bara skriver anställningsavtal med kvinnor. Ledningen fattade beslutet att minst en tredjedel av företagets anställda ska vara kvinnor även på ledningsnivå. Målet är satt till 2020.

"Det är ett djärvt och nytt alternativ."

- Det är ett djärvt och nytt alternativ. Ingen har gjort det tidigare. Det ger möjlighet att skapa en debatt om jämställdhet i branschen och sätter ÅF på kartan som ett företag som tar dessa frågor på allvar, säger Hållbarhetschefen Nyamko Sabuni.

ÅF Konsult lägger stor kraft på att utveckla sina rekryteringsprocesser och arbetar aktivt för rättvisa och könsneutrala löner och utbildar sina chefer i inkluderande ledarskap.

- Antalet kvinnliga sökande ökade med 46 procent under Ladies’ Month 2014 och med ytterligare 24 procent förra året, men inte bara det, vi ser också en ökning av antalet manliga sökande. Gissningsvis känner sig också männen mer inspirerade att arbeta i ett företag som eftersträvar jämställdhet, säger Nyamko Sabuni.

Dela artikeln

Journalist

Redaktion, European Media Partner

Fler artiklar