Weekly News

Fäbodtjärn bedöms ha en guldhalt på 7,1 gram per ton. GRUVINDUSTRI

Många guldfynd i Lappland

Det går att vara framgångsrik som litet prospekteringsbolag. Med relativt sett små medel och rätt kompetens kan man komma långt, menar Bengt Ljung.

"Fäbodtjärn bedöms ha en guldhalt på 7,1 gram per ton baserat på de 17 analyserade borrhålen. Vi hoppas att de nya borrningarna ska bekräfta detta."

Prospektering kan lite slarvigt beskrivas som skattletning med tydliga inslag av vetenskap i form av bland annat geologi och fysik. Utifrån välgrundade antaganden gör man kvalificerade gissningar om var man ska koncentrera sina undersökningar som bland annat består av att göra provborrningar. Denna verksamhet kräver kunskap, tålamod och ekonomisk uthållighet. Stora och etablerade gruvbolag som Boliden, LKAB och Lundin Mining bedriver omfattande prospektering parallellt med sin dagliga gruvdrift och har allt detta.

Men små prospekteringsbolag måste spela sina kort väl för att överleva.

– Vi har självklart märkt av att det blivit tuffare för små prospekteringsbolag i Sverige. De problem järnmalmsgruvor fått på grund av prisnedgången påverkar även tillgången på riskvilligt kapital till prospekteringsbolag med fokus på andra metaller, säger Bengt Ljung, VD för Botnia Exploration.

Med decennier av erfarenhet från olika delar av gruvbranschen – både på leverantörs- och nu på prospekteringssidan – konstaterar han att Botnia Exploration som är noterat på Aktietorget är lyckligt lottade. Basen av ägandet består av några huvudsakliga finansiärer som kan räknas på fingrarna och som följt bolaget länge. Finansiärer som tror på detta juniorbolag och som stöttat bolaget under åren. Botnias strategi består i korthet i att driva småskalig brytning. Prioriteten är guld och huvudfokus är fyndigheter man hittat i närheten av byn. Vindelngransele med cirka 50 invånare. Här i Lycksele kommun har Botnia guldfyndigheter på båda sidor av Vindelälven i Fäbodtjärn, Vargbäcken och Middagsberget.

Man har en bearbetningskoncession för Vargbäcken. I slutet av maj blev det klart att man fått tillstånd för provbrytning i Fäbodtjärn. Här handlar det om en två till fem meter bred kvartsgång som man i dagsläget vet är minst 200 meter lång.

– Fäbodtjärn bedöms ha en guldhalt på 7,1 gram per ton baserat på resultatet från de 17 analyserade borrhålen. Så här i början av juli väntar vi på analysresultaten från de 13 kompletterade borrhålen som vi hoppas ska bekräfta detta.

Som jämförelse kan nämnas att Sveriges enda renodlade guldgruva, Björkdalsgruvan, som ligger direkt nedströms längs Vindelälven kan vara lönsam på 1,7 gram guld per ton.

– Vi tror att vi har stora förutsättningar att starta en gruva, men det förutsätter mycket höga guldhalter och mycket småskalig brytning, kanske 50 000 ton malm per år. Järnproducenten LKAB hanterar samma volymer på några timmar.

Småskaligheten är inget självändamål. Det krävs för att minimera investeringar, utspädning av ägandet och de kommande löpande kostnaderna för drift samt minskar miljöpåverkan. Och Bengt Ljung pekar på att det finns småskaliga framgångsexempel.

– Lovisagruvan är Sveriges procentuellt sett mest lönsamma gruva. I denna zink- och blygruva bryter man bara 40 000 ton malm per år.

Men kostnadskontroll och träffsäker prospektering är inte nog. Man måste ta ett lokalt socialt ansvar och bygga upp förtroendet hos lokalbefolkningen och rennäringen.

– Relationen till sakägare, respekt för miljön, öppenhet och en ärlighet är en förutsättning för alla som vill bedriva långsiktig gruvverksamhet i Sverige. Det krävs samarbetsvilja från alla parter.

Guld har inte drabbats av samma prisfall som till exempel järnmalm. Guldpriset ligger stabilt över cirka 1 200 dollar per ounce. Den svaga kronan ger ett kilopris på 300 000 kronor.

Dela artikeln

Journalist

Anders Edström Frejman

Fler artiklar