Weekly News

Förpackningar kan förbättra världen

Hållbarhet och en renare värld med mindre svinn och miljöpåverkan – hur hänger det ihop med förpackningsindustrin? World Packaging Organization (WPO) reder ut sambanden.

WPO:s huvudsakliga funktion är att öka samarbetet inom förpackningsindustrin.

WPO grundades 1968 i Tokyo av visionära ledare från den globala förpackningsindustrin och är en ideell, icke-statlig, internationell organisation för nationella förpackningsinstitut, föreningar, regionala förpackningsförbund, företag och branschorganisationer. Visionen är glasklar: att skapa bättre livskvalitet för fler människor genom bättre förpackningar.
– WPO:s huvudsakliga funktion är att öka samarbetet inom förpackningsindustrin, samt skapa en stark image av värdet och betydelsen av förpackningar. Vi gör detta främst genom utbildning, säger WPO:s ordförande Thomas Schneider.

Organisationen strävar efter att visa konsumenter och regeringar världen över vikten av förpackningar och deras betydelse för hållbarhetsfrågan. Hållbarhet är tätt knutet till livsmedelssäkerhet. Förbättrade förpackningsstandarder minskar matsvinnet och låter oss använda jordens resurser på ett mer effektivt sätt. WPO är djupt involverade i FN:s Save Food-initiativ där de fokuserar på livsmedelssäkerhet och hållbarhet genom WorldStar, en utnämning för hållbarhet samt livsmedelsförpackningar.

LÄS MER: Industrin kan halvera sin energianvändning till 2050.

Ett hett ämne inom hållbarhetsdebatten är plastpåsarnas vara eller icke vara. I många länder förbjuds plastpåsar för att ibland ersättas av papperspåsar och ibland av ingenting alls, då butikerna förväntar sig kunderna att ska ta med sig egna, återanvändbara påsar. Thomas menar att papperspåsar inte är ett perfekt alternativ, medan återvinningsbara tygpåsar däremot är utmärkta substitut till plastpåsar. Dock anser han att problemet har flera dimensioner.
– Enligt min personliga åsikt är en del av problemet det oansvariga sätt på vilket plastpåsar och förpackningsmaterial i allmänhet används och kasseras av konsumenter. Utbildning i korrekt avfallshantering eller återanvändning av plastpåsar är den bästa långsiktiga lösningen. Att detta inte görs i dag beror enbart på att det är komplicerat.

Teknik driver innovation i varje framgångsrikt företag över hela världen och förpackningsbranschen är inget undantag. Innovativa material, maskiner och metoder utvecklas kontinuerligt, inte bara i industriländer utan även i utvecklingsländer. Vilket det optimala, hållbara förpackningsmaterialet blir i framtiden är dock ännu ovisst. Det forskas på smarta förpackningsfilmer som med hjälp av nanoteknik upptäcker syre och varnar när livsmedelsprodukter så som exempelvis kött förstörs och starkare, tunnare filmer är fortfarande på utvecklingsstadiet.
– Det finns inget mirakelförpackningsmaterial. Nya, ändamålsenliga material är ständigt under utveckling. Dock har förpackningar nu blivit en så stor fråga att företagare och ledare inser att förpackningen har en betydande inverkan på företagets resultat. Detta innebär att det är en bra tid att vara i förpackningsbranschen. Vi har arbetstillfällen i överflöd och ungdomar som är intresserade av en meningsfull och lönsam karriär gör klokt i att överväga förpackningsindustrin, avslutar Thomas. 

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar