Weekly News

Företagen vill till Medicon Village

Trovärdighet, värdet av formella och informella nätverk samt närhet till kunder och leverantörer. Det attraherar företag till Medicon Village.

Medicon Village i Lund har på ett fåtal år gått från noll till att sysselsätta 1 600 personer i medlemsorganisationerna på platsen som tillsammans bildar Medicon Village. Att befinna sig i denna omgivning har varit avgörande för flera företags utveckling. Ett exempel är SenzaGen, ett forskningsdrivet företag som utvecklar – enkelt förklarat – lösningar för att ersätta djurförsök.

– För oss har det varit viktigt att utöver kontor och egna lablokaler även få nära tillgång till exempelvis samarbetspartners, patentombud samt infrastruktur som laboratorietjänster och laboratorieutrustning.

Hon menar att allt detta tillsammans skapar en trovärdighet till exempel vid kundbesök.
– Även något så elementärt men ack så viktigt är en bra adress, en bemannad växel, reception och mat i lunchrestaurangen. De senare är även ett professionellt sätt att ta emot och visa respekt för tillresande kunder, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen AB.

Även Fredrik Lindblad, VD för B!BB Instruments som utvecklar biopsi-instrument för cancerdiagnostik ser Medicon Village som ett självklart val för lokalisering.
– För oss kan det ha varit en fördel vid finansieringsdiskussioner då det blivit en kvalitetsstämpel att sitta just på Medicon Village, säger han.

Han fortsätter.
– För oss som medicintekniskt utvecklingsbolag var det naturligt att ha huvudkontoret på denna plats. Det är här vi har vårt nätverk inom life science. Vi delar mycket erfarenheter, ibland resurser med andra medtech- och läkemedelsbolag.

Läs intervjun om regionens unika förutsättningar med Charlotta Falvins här.Det är en åsikt som han delar med konsultföretaget TFS som utför kliniska prövningar för sina kunder.

– Den industri som vi jobbar med finns representerade här så det är helt naturligt, säger Alistair Bone, Executive Vice President Quality Assurance på TFS International AB. Han tillägger att läget är väldigt representativt. Tillresande utländska kunder kan snabbt konstatera att TFS befinner sig i ”rätt” omgivning, vilket skapar en trovärdighet.

TFS är här för att stanna.

– När det nya kontorshuset står färdigt hösten/vintern 2018 kommer vi att vara de allra första som flyttar in med kontor och labb, säger Kristina Blank, ansvarig för strategisk HR på TFS.

Hon nämner betydelsen av formella och informella nätverk som finns eller uppstår mellan till exempel chefer på medlemsföretag som träffas.
– Möten som skapar mervärden och affärer. Att vara etablerad på denna plats hjälper TFS att attrahera och behålla kompetent personal.
– Vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda en massa saker som vi annars som ensamt företag inte kunnat göra, säger Kristina Blank.

Hur går det för företagen?
– TFS har 80 anställda på Medicon Village, vilket gör dem till en av de största arbetsgivarna. Sedan 2014 har prisbelönta SenzaGen vuxit från en anställd till 15 vid slutet av 2017. Antalet pilotkunder som SenzaGen samarbetar med har samtidigt vuxit med hundratals procent. B!BB blev under 2016 utvalt som årets Super Startup av ALMI/Veckans affärer. Bolaget planerar också en listning på AktieTorget.


Fakta

Grunden för Medicon Village Science Park är närhet och en förtätning av olika kompetenser inom verksamheter kopplat till hälsa och bättre liv. Alla jobbar i olika roller, men inom samma övergripande område. Det nya kontorshuset i sex våningar är en viktig möjliggörare för att medlemsorganisationerna ska kunna växa och öppnar också upp för nya verksamheter att flytta in.


Dela artikeln

Journalist

Anders Edström Frejman

Fler artiklar