Weekly News

Lars Assarsson JORDBRUK

Fodersilor med nytänkande

"Temperaturen påverkar bland annat fodrets kvalitet."

Lars Assarsson, VD för MAFA som tillverkar specialsilor för djurfoder:

Vad är det för speciellt med era silor?

– Våra silor är konstruerade för att ge en så jämn foderkvalitet som möjligt. De är byggda i stålplåt som belagts med aluminium och zink. Det gör att värme och solljus reflekteras och att innehållet i silon håller en jämnare temperatur.

Varför är det så viktigt?

– Temperaturen påverkar bland annat fodrets kvalitet. Den här silon har dessutom en skonsam påfyllning med hjälp av inblåsning via en långradieböj och genom en cyklon. Det gör att fodret faller ner mer skonsamt samtidigt som luften i silon pressas uppåt.

Varför är silons botten konformig?

– Med den konstruktionen uppnår man två saker. Dels töms silon jämnt, dels får man mindre foderseparation. Enkelt förklarat töms det foder ut först som fylldes på först. Foderseparation, att större och mindre fraktioner skiljs från varandra, vill man undvika eftersom det kan ha en negativ inverkan på de djur som ska äta fodret. Med den här konstruktionen får man hög foderkvalitet samtidigt som också foderhygienen förblir hög.

Dela artikeln

Journalist

Redaktion Vår Nya Jordbruksindustri

Fler artiklar