Weekly News

Danny Sinclair har arbetat med miljövänlig trädfällning länge och vill att fler skall använda flishuggare även i Sverige. SKOGSINDUSTRIN

Flishuggaren ger mer miljövänlig trädfällning

– Arborister och trädfällare i England arbetar konsekvent med att flisa grenar och ris direkt på platsen där träden fälls. Arbetet blir mycket effektivare och spar tid och pengar, säger Danny Sinclair, som arbetade som arborist i England i tolv år innan han flyttade sin verksamhet till Sverige för omkring fyra år sedan.

– Det är både mer ekonomiskt och långt mer miljövänligt att arbeta så, intygar han. I England har alla som jobbar professionellt en egen flishuggare. 

I Sverige märkte han att arborister och trädfällare inte alls hade för vana att använda flishuggare och att de fabrikat som fanns att tillgå inte höll för professionell användning. Tillsammans med Maskinkompaniet bestämde han sig förra året för att ta sin favorit till Sverige – branschledande Timberwolf från England. 

– Timberwolf har producerat flishuggare i 30 år och deras produkter är otroligt hållbara och starka. Genom att flisa allt överflöd direkt på plats reduceras volymen i transporterna med upp till 85 procent. I stället för sex lastbilar ris och grenar räcker det med en lastbil med flis. Vi är övertygade om att även svenska arborister och trädfällare på sikt måste börja använda miljövänliga arbetssätt, säger Danny Sinclair.

Dela artikeln

Journalist

Maya Verma Alm

Fler artiklar