Weekly News

Så gynnar arbetsförmedlingen gruvindustrin

Terje Raattamaa är Arbetsförmedlingschef i Kiruna. Han har även det Nationella ansvaret över Arbetsförmedlingen Gruvnäring.

Vad gör ni på Arbetsförmedlingen för att gynna arbetet inom gruvindustrin?

– Vi bistår företagen med hjälp när det gäller svårrekryterad personal och sprider kunskap och information om gruvnäringen. Det leder till att fler söker utannonserade tjänster. Vi deltar i olika branschnätverk för att diskutera och hitta lösningar för framtidens kompetensbehov. Vår ambition är att samtliga parter är överens om hur vi samarbetar med nyanlända under hösten 2016. Ett så kallat snabbspår är Arbetsförmedlingens metod för snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning och yrkeserfarenhet som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Berätta vad ni framför allt satsar på för att få man ska få upp ögonen när det gäller att jobba inom gruvindustrin?

– Vi har information och seminarium om vad gruvnäring är, vad som krävs för att få ett jobb, dagsaktuell information om lediga jobb och hur man söker jobben. Detta gör vi till arbetssökande, andra intresserade samt kollegor på arbetsförmedlingar på rekryteringsmässor runt om i landet. Vi är även själva med och arrangerar rekryteringsmässor och ett exempel är i Malmfälten där vi berättar om utbildningsvägar och uppmuntrar exempelvis ungdomar att utbilda sig.

Hur är lättast att gå till väga om man vill jobba inom gruvindustrin?

– Till en början att man skaffar sig relevant utbildning. Till exempel någon form av yrkesutbildning eller högre utbildningar motsvarande högskola eller universitet. Ingenjörsyrken kan vara en sådan.

Dela artikeln

Journalist

Redaktion Framtidens Industri

Fler artiklar