Weekly News

Andreas Svensson, produktchef på Consat. Annons

Ett högpresterande och flexibelt visionsystem som även klarar de tuffaste miljöer

Vi på Consat arbetar med att hitta innovativa tekniska lösningar som stärker våra kunders konkurrenskraft och ökar deras lönsamhet. Ett av våra specialområden, sedan 15 år tillbaka, är att utveckla moderna visionsystem som klarar höga kvalitetskrav i komplexa industrimiljöer.

”CQV är mycket stabilt och säkert och bidrar till en ökad effektivitet i produktionen”

Consat Quidance Vision (CQV) är ett system som övervakar, mäter och klassificerar egenskaper hos föremål, produkter och vätskor. Bland våra uppdragsgivare finns en lång rad företag inom så vitt skilda branscher som livsmedel, hygienprodukter, verkstadsindustri, läkemedel och fordonstillverkning.
– Gemensamt för alla är att de ställer extremt höga kvalitetskrav och att deras tillverkning sker i komplexa processer med hög automationsgrad i höga hastigheter, säger Andreas Svensson, produktchef på Consat.

– Visionsystemet kan användas bland annat för kontroll av produktsammansättning och detaljnärvaro, för att avläsa defekter på komponenter eller produkter, hitta sprickor och porer i material, men också för kontroll av tids- och rumsmått.
– En annan fördel är att systemet fungerar tillsammans med marknadens alla system för robotguidning, fortsätter Andreas Svensson.

Med CQV får man en kontinuerlig och konsekvent övervakning av sin produktionsprocess i realtid. Detta innebär att man kan snabbare agera på förändringar i sin produktionsprocess och på så sätt maximera sin produktionseffektivitet. 

Information om hur processen presterar är tillgänglig för alla nivåer i ett företag och anpassas så att relevant information visas för olika användare genom att CQV är förberett för att kopplas mot olika användare och olika enheter i linje med Industri 4.0. Systemet samlar också in all data det skapar, så att denna går att använda för t ex för vidare analyser av hur processen kan optimeras.
– Vi ser att våra kunder får en markant förbättrad kontroll över sin produktionsprocess med CQV, samtidigt som det även ger en betydande kostnadsbesparing, säger Andreas Svensson.
Consat Quidance Vision är enkelt att lära sig och lätt att använda och läsa av. Systemets användargränssnitt är intuitivt och det kan naturligtvis skräddarsys efter varje kunds specifika önskemål. Hela systemet övervakas från en väl disponerad skärmvy som visar den information som behövs för att processen skall kunna kontrolleras och styras. Realtidsdata visas också i grafer för olika processparametrar för att en användare skall få en snabb överblick av vad som sker i processen. Vid byte av produkter eller maskiner byter operatören dessutom enkelt till ett nytt recept, helt utan onödiga stopp eller manuella inställningar.
– Det innebär att operatören hela tiden har full kontroll över eventuella problem i produktionsflödet och snabbt kan agera om något händer med produktionsprocessen, understryker Andreas Svensson.

Alla bilder på felaktiga produkter samlas i en databas tillsammans med information om vad som inte var godkänt med produkten. Denna information kan sedan hämtas för djupare analyser av vad som orsakat att felaktiga produkter har producerats.
– All data som genereras av systemet kan också sparas för att vid ett senare tillfälle analyseras och styra produktionen för att på så sätt öka produktlinjens kapacitet och effektivitet, poängterar Andreas Svensson.

För att konstruera driftsäkra och kostnadseffektiva visionsystem i produktionsmiljö krävs ett samspel mellan teknik, kunskap och erfarenhet.
– På Consat har vi know-how om all led inom tillverkningsindustrin, från projektering av hela produktionslinor till utveckling av mjukvara för processövervakning. Vår egenutvecklade programvara använder världsledande visionalgoritmer för att kunna leverera unika lösningar till varje kund på ett mycket driftsäkert och kostnadseffektivt sätt.

Möjligheten till validering av huvudprocessen gör också CQV unikt. Valideringen innebär att ett urval av produktbilder jämför med CQV:s beslut att godkänna eller inte godkänna en produkt. På Consat gillar vi tuffa utmaningar. Vi hoppas naturligtvis att fler företag ska upptäcka vad vi kan och få inspiration av hur vi hjälpt andra företag att hitta innovativa och väl fungerande lösningar i en robust förpackning.
– Vi sticker verkligen ut i branschen med att vi har 15 års erfarenhet av visionsystem och datainsamling, tillsammans med 30 års erfarenhet av maskinutveckling. Det är ingen slump att vi lyckats hjälpa så många av våra kunder med våra anpassade lösningar. Kontakta oss gärna och ge oss möjligheten att hjälpa er med era utmaningar inom produktionsförbättring, säger Andreas Svensson.

– Alla är varmt välkomna!

Fakta

Consat AB. Vi har kontor i Partille, Göteborg och Stockholm. Telefon 031-340 00 00. www.consat.se


Dela artikeln

Journalist

Redaktion European Media Partner

Fler artiklar