Weekly News

Göran Johnsson, ordförande för Produktionslyftet AUTOMATION

Ett bra utgångsläge för Sveriges industri

Alla måste förstå vikten av att svensk industri är internationellt konkurrenskraftig, för jobbens skull, menar Göran Johnsson, ordförande för Produktionslyftet. Trenden att lägga produktion till låglöneländer verkar ha bromsat in en smula. 

Några förklaringar ligger i fokus på ökad automation och kunders krav på flexibilitet och tillverkning i geografisk närhet. – Sverige och svensk industri har ett bra utgångsläge i det eviga maratonloppet som pågår. Men det är viktigt att vi inte slår oss till ro, säger Göran Johnsson, ordförande för Produktionslyftet, ett initiativ som startades bland annat av IF Metall och Teknikföretagen för tio år sedan. Om ett land ska ligga i framkant som industrination krävs en växelverkan mellan offentliga medel, nationell skattelagstiftning och privata investeringar. Storföretag kan vara ett exempel på det senare. – Det finns en stor kraft när man väl bestämt sig och förstår vad som krävs. Japan och Tyskland reste sig ur askan efter kriget på några decennier. På samma sätt kan regioner göra liknande saker om alla i samhället samarbetar.

Dela artikeln

Journalist

Redaktionen

Fler artiklar