Weekly News

Diös Fastigheter GRUVINDUSTRI

Diös Fastigheter satsar på tillväxt i norra Sverige

Diös Fastigheter är norra Sveriges största privata fastighetsbolag med en tydlig ambition att ta en aktiv roll i stadsutvecklingen på de prioriterade verksamhetsorterna.

"Vi vill ha ett långsiktigt perspektiv i våra satsningar och då måste det finnas utvecklingsmöjligheter."

– Det ska vara enkelt, roligt och gå snabbt att göra affärer med oss, och då måste vi finnas på plats och vara delaktiga. Vi vill vara en betydande aktör i det lokala näringslivet och vi är angelägna om att bidra till marknadens utveckling, bland annat via representation i lokala näringslivsföreningar, universitet och samarbetsföreningar, säger Knut Rost, VD för Diös Fastigheter.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12,5 miljarder kronor, ett bestånd om 353 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 420 tusen kvadrat meter, är Diös vision att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på bolagets marknad som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget startade 2005 då ett antal investerare träffades i Åre med en gemensam vision om att starta ett fastighetsbolag i norra Sverige.

– Idén förverkligades och företaget tog sitt namn från ett tidigare bygg- och fastighetsbolag grundat av Anders Diös 1921. Ett namn som redan var laddat med positiva värden som kvalitet och seriositet, säger Knut.

Året efter, 2006, börsnoterades bolaget. Med en tydlig inriktning på tillväxtorter och med fokus på både förvärv och investeringar i befintlig fastighetsportfölj, har Diös Fastigheter vuxit och intagit en marknadsledande position som fastighetsaktör.

– De orter vi har valt att verka på har en positiv befolkningstillväxt, en fungerande infrastruktur, ett aktivt näringsliv, en tydlig stadskärna, en aktiv och välmående kommun samt närhet till universitet eller högskola. Vi vill ha ett långsiktigt perspektiv i våra satsningar och då måste det finnas utvecklingsmöjligheter, säger Knut Rost.

Att agera ansvarsfullt är en viktig utgångspunkt i det långsiktiga arbetet. Ett sätt att göra det är att koncentrera fastighetsbeståndet till de centralare delarna i bolagets satsningsorter och bygga vidare på redan exploaterad mark. Diös Fastigheter satsar också på att i samarbete med hyresgästerna driva fastigheterna så energieffektivt som möjligt. Diös årliga mål för energieffektivisering är en minskning om fem procent.

– Strävan efter att energieffektivisera är drivande i vårt dagliga arbete, på våra kontor, i vår förvaltning och i de fastigheter som vi förädlar, säger Knut och fortsätter:

– Som ett exempel skrev vi nyligen ett fyraårigt avtal med Jämtkraft om att bara använda vattenkraft som energikälla.

Det enskilt största projektet, nya Centralpalatset, i centrala Östersund invigdes i maj i år och består av 23 bostadslägenheter överst, kontorslokaler på plan 2 och butikslokaler i bottenvåningen.

– Blandfastigheter som den här vill vi fortsätta att satsa på, avslutar Knut Rost.

Fakta

Fakta

Diös Fastigheter har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Dela artikeln

Journalist

Caroline Säfstrand

Fler artiklar