Weekly News

Den smarta fabriken

Den fjärde industriella revolutionen är här och den smarta fabriken gör snart entré. En smart fabrik har tillgång till stora mängder data i realtid, produktionslinjer som kan ta egna beslut för att anpassa produktionstakten efter rådande omständigheter och kan snabbt ställa om från massproduktion till kundanpassade serier.
– Den nya tekniken med adaptiv linjebalansering och maskininlärning leder till förbättrat anläggningsutnyttjande genom att flödet optimeras, man minskar effekten av eventuella flaskhalsar. Maskininlärning är fortfarande nytt men kommer i framtiden spela en betydande roll i effektivitetsarbetet, säger Fredrik Boberg, General Manager Nordic Sales på FlexLink, som är specialister på fabriksautomatisering.

Förutom förbättrad produktionseffektivitet bidrar den smarta fabriken till ökad miljömässig hållbarhet, vad gäller såväl energiförbrukning, som resursutnyttjande och logistik. I och med att mer och mer maskinutrustning är uppkopplad ökar också tillgången till statistik och diagnostisk data. Maskinen kan nu själv berätta när det närmar sig tid för underhåll i stället för när den redan havererat. Detta ger färre maskinstopp, ökar maskinparkens livslängd men framför allt maximerar tillgängligheten.
– Den smarta fabriken gör att tillverkningsindustrin kan maximera produktionseffektiviteten genom ökad produktionsvolym, utnyttjandegrad och lönsamhet, avslutar Fredrik.

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar