Weekly News

Mirka Kans, docent vid institutionen för maskinteknik på Linnéuniversitetet. AUTOMATION

Datadrivet underhåll är allt viktigare

Med datadrivet underhåll planeras åtgärder utifrån maskiners faktiska tillstånd och kvalitet. Resultatet blir kraftigt reducerade underhållskostnader.

Svenska industriföretag har historiskt sett varit duktiga på att optimera sin produktion. Den stora effektivitetsökning som förut varit normen har dock mattats av. Det verkar som om mångas tillverkning blivit just så effektiv som den kan bli.
– Samtidigt som produktionen satts i fokus har underhållet hamnat lite i skymundan och dess positiva effekter synliggörs inte alltid i företags redovisningssystem, säger Mirka Kans, docent vid institutionen för maskinteknik på Linnéuniversitetet.

Underhåll har dock en positiv effekt på tillgänglighet, kvalitet, utnyttjandegrad och produktionskostnader, om det utförs rätt. Majoriteten av företagens underhållsstrategier består i dag av förebyggande och avhjälpande underhåll, vilket ofta resulterar i fel åtgärder, vid fel tillfälle:
– Det förebyggande underhållet utförs med stora marginaler för att inte riskera haveri och eventuella oplanerade avbrott i produktionen. Det motsatta blir i stället brandkårsutryckningar som innebär, förutom ett kostsamt produktionsstopp, onödig arbetsmiljöbelastning, fortsätter hon.

LÄS MER: ”Vi ska naturligtvis utveckla kloka system inom vilka vi ser till att metaller återvinns.”

Genom att i stället använda sig av så kallat datadrivet, tillståndsbaserat underhåll kan åtgärder planeras utifrån maskiners faktiska tillstånd och produktens kvalitet. Tekniken har funnits i 20 år och i dag vet de flesta att produktionen genererar oändliga datamängder med lika oändlig information. Det är dock först nu som vi på riktigt kan hantera stora mängder data, genom en ökad kunskap och tillräckligt kraftiga datahanteringssystem. Det datadrivna underhållet har därför börjat få ett allt starkare genomslag.
– Incitamenten är också större i dag än för 20 år sedan eftersom maskiner har kortare cykeltider ställs större krav på flexibilitet i produktion, och därmed även underhåll. Smartare strategier för underhåll inom industrin med hjälp av data från komponenter kan reducera kostnaderna med så mycket som 20–40 procent, säger Mirka Kans.

Att på ett tidigt stadium upptäcka förslitningar, styra maskinens tillstånd och att planera den mest kostnadseffektiva och driftsäkra tiden för underhållsåtgärder skapar trygghet för såväl ledning som arbetspersonal. Mirka Kans säger att vi inom snar framtid kommer att se nya affärsmodeller och molnbaserade lösningar som dels tillgängliggör tekniken för fler företag.
– Vi kommer även att se smarta system av maskiner som själva vet hur de mår, därmed kan fungera som beslutsstöd i den dagliga driften. Vi kommer inte heller att se på underhåll som en separat process. Snarare än en teknikrevolution är detta början på en ny mental resa.

Dela artikeln

Journalist

Catharina Holm

Fler artiklar