Weekly News

Bioekonomi – framtidens melodi

Efter år av nedskärningar investeras det återigen i skogsindustrin. Hur Sverige ska klara sin del i klimatutmaningen och minska utsläppet av växthusgaser är en av drivkrafterna bakom utvecklingen.

Sven-Erik Hammar är skogsägare i Funäsdalen och ordförande för LRF Skogsägarna, den skogliga delen av LRF, Lantbrukarnas Riksförbund och branschorganisation för landets fyra skogsägarföreningar. Han har även varit sakkunnig för miljömålsberedningen i 1,5 år. – Miljömålsberedningen utreder hur Sverige ska klara sin del i klimatutmaningen och minska utsläppet av växthusgaser. Den pekar på att det krävs en samhällsomställning för att klara klimatmålen. Vi måste ersätta fossila råvaror med förnybara och där fokuseras det på bioekonomi. Utmaningen för Sverige är att ställa om transportsektorn, där har vi i dag mycket stora utsläpp och där kommer de förnybara bränslena in, säger Sven-Erik. Det räcker inte att ersätta fossilt med förnybart, utan det handlar också om att hitta innovationer som stödjer utvecklingen. – Där är Sverige unikt med sina resurser. Vi har ett hållbart skogsbruk, en balans med produktion och miljö, en väl utvecklad industri som tar hand om skogsråvaran, och välutbyggd logistik som gör att hela kedjan fungerar. Förutom att Sverige har bra förutsättningar för att klara den egna klimatutmaningen, menar Sven-Erik att vi kan dra nytta av samhällsomställningen. – Det är viktigt att öka substitutionen av fossila råvaror. På så vis kan vi klara både den svenska klimatutmaningen och hjälpa andra länder genom att exportera klimatsmarta produkter som kan ersätta mindre lämpliga material. Detta skapar dessutom nya arbetstillfällen, säger han. Skogen är en unik tillgång, men den måste vårdas för att kunna bidra till klimatnyttan. – Den största nyttan kommer genom ett aktivt brukande av skogen. Ökad tillväxt i träden ger ett ökat upptag av koldioxid. Om man däremot inte brukar skogen hamnar man till slut i ett jämnvikstillstånd och då ökar inte upptaget av koldioxid i den stående skogen. Dessutom finns det risker med att låta skogen växa okontrollerat, den blir sårbar för bränder och stormar som riskerar att förstöra den. Att man ser sammanhanget mellan skogsägaren och skogen och att de tillsammans gör ett klimatarbete är viktigt. Det är i symbios mellan skogsägaren och träden som klimatnyttan uppstår, menar Sven-Erik. Han säger att det därför är fundamentalt att skogspolitiken får ligga fast som den gör i dag, med frihet under ansvar och där skogsägarna får välja vägen fram till målet. – I miljömålsberedningen som sju partier är överens om, så är det enighet om att den skogspolitik vi har i dag ska stå fast. Detta är extra viktigt för familjeskogsbruket och de 330 000 privatpersoner som står för 60 procent av avverkning och skogstillväxt i Sverige. Frihet under ansvar krävs för att de ska kunna leverera råvara till en hållbar bioekonomi. I Sverige är den ägarstruktur vi har garanten för att vi får en verklig variation i brukandet och besluten som tas av skogsägarna gör en framtida bioekonomi möjlig, säger Sven-Erik. Från politiskt håll finns det en bred uppslutning kring att Sverige har väldigt goda bioekonomiska förutsättningar. – Stefan Löfven gick till val på devisen att ”Skogen är Sveriges gröna guld” och har följt upp det genom att betona skogens roll i att klara klimatmål och utveckla Sverige som land. Ett trendbrott att det nu investeras i skogen efter många år av nedskärningar. Det speglar den optimism och framtidstro som finns i branschen, framhåller Sven-Erik.

Fakta

Text: Anna Bjärenäs Foto: LRF

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar