Weekly News

Steget från ritning till ett CNC-program är kritiskt för att uppnå högsta produktivitet. AUTOMATION

Automation med CAM-system

Hantering av material med mera har automatiserats. På samma sätt kan även programmering av CNC-maskiner automatiseras för att korta ledtider och öka konkurrenskraften.

"Den samlade tiden från CAD till produktion i maskin kortas ned avsevärt, vilket är en allt viktigare konkurrensfördel."

Steget från ritning till ett CNC-program är kritiskt för att uppnå högsta produktivitet, garantera rätt kvalitet och eliminera fel.

– Vi jobbar hårt för att hjälpa våra kunder automatisera beredningsprocessen genom att skapa rutiner som minskar inslaget av manuell och personberoende programmering, säger Anders Brunström, VD på Edge Technology, leverantör Edgecam.

Edgecams menysystem stödjer och följer den naturliga arbetsprocessen under programmering av CNC-maskiner. Inkluderad automatik kortar ledtider ännu mer samtidigt som automatiken ökar kvaliteten på de tillverkade detaljerna. Tillsammans med aktuella materialdata och skärdata från leverantörer av verktyg och material erhålls mer konsekventa CNC-program oavsett operatör. Erfarenheterna från produktion kan tas tillvara i CAM-systemet.

– Den samlade tiden från CAD till produktion i maskin kortas ned avsevärt, vilket är en allt viktigare konkurrensfördel.

Dela artikeln

Journalist

Anders Edström Frejman

Fler artiklar