Weekly News

Teknikområden med stor betydelse för att digitalisera svensk industri är bland annat. AUTOMATION

Är svensk industri redo för digitalisering?

Digitala lösningar har länge använts flitigt av konsumenter inom bland annat e-handel, mobilt internet och sociala medier. Digitaliseringen förändrar just nu även svensk tillverkningsindustri i grunden, vilket är av stor betydelse för landets BNP, export och sysselsättning.

”Big Data-analyser, trådlös kommunikation, cybersäkerhet, smarta elektroniksystem och additiv tillverkning”.

Sveriges tillverkningsindustri utgörs av många olika industrisektorer, några av dessa är fordonsindustrin, maskinindustrin och processindustrin. Gemensamt är att de ofta utvecklar, tillverkar och tillhandahåller avancerade produkter och tjänster som tas fram i flexibla värdekedjor. De nya digitala lösningarna är i de flesta fall specifika för olika industrisektorer.

Teknikområden med stor betydelse för att digitalisera svensk industri är bland annat ”Big Data-analyser, trådlös kommunikation, cybersäkerhet, smarta elektroniksystem och additiv tillverkning”. Satsningar bör fokuseras till de teknikområden som är viktigast för svenskt näringsliv och där Sverige har förutsättningar att bli ledande eller bibehålla en redan stark position.

Många företag inom svensk tillverkningsindustri är små eller medelstora och digitaliseringen sker i regel inom teknikområden som är nya för dem. En betydande utmaning är därför att säkerställa att företag effektivt kan få tillgång till kunskap och kompetens inom digitaliseringens teknikområden.

Sverige har länge varit en framgångsrik nation inom it- och digitalisering, med hög teknikmognad i företagen, stor vilja och god förmåga att på individnivå använda nya digitala lösningar. Sveriges styrkor är hög utbildningsnivå, branschöverskridande samarbetsförmåga och samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Trots att Sverige har en stark position finns utmaningar som måste antas för att landet fortsättningsvis ska vara ledande när konkurrensen från omvärlden ökar. En av dessa är landets kompetensförsörjning, sett till både kvalifikationer och tillgång. Kvalificerad arbetskraft kan bli en bristvara eftersom intresset för naturvetenskap bland svenska ungdomar är lågt samtidigt som det svenska utbildningssystemet har tappat i konkurrenskraft. Sverige är ett mycket innovativt land men förmågan att kommersialisera innovationerna har dessvärre inte varit lika framstående.

En framgångsrik digitalisering kommer att stärka de svenska företagens konkurrenskraft genom att öka kundvärdet hos deras produkter, tjänster och affärsmodeller. Förslag för att nå målen är framför allt att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen redan i grundskolan, utöka kompetens- och kunskapsförsörjning från utlandet, skapa tydligare regelverk för datahantering och fortsätta främja entreprenörskap.

Dela artikeln

Journalist

Andreas Ellhar

Fler artiklar